William Blake quotes | 14 quotes van William Blake

Ben je op zoek naar een William Blake quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste William Blake quotes. Veel leesplezier!

William Blake quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van William Blake verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste William Blake quotes:

If a thing loves, it is infinite.

NL: Als iets ervan houdt, is het oneindig.

— William Blake


Eternity is in love with the productions of time.

NL: Eternity is verliefd op de producties van de tijd.

— William Blake, The Marriage of Heaven and Hell


To see a World in a Grain of Sand And a Heaven in a Wild Flower, Hold Infinity in the palm of your hand And Eternity in an hour.

NL: Om een wereld te zien in een graankorrel van zand en een hemel in een wilde bloem, houd oneindigheid in de palm van je hand en eeuwigheid in een uur.

— William Blake, Auguries of Innocence


What is now proved was once only imagined.

NL: Wat nu bewezen is, is maar één keer verzonnen.

— William Blake


A man can’t soar too high, when he flies with his own wings.

NL: Een man kan niet te hoog vliegen, als hij met zijn eigen vleugels vliegt.

— William Blake


The road of excess leads to the palace of wisdom.

NL: De weg van overmaat leidt naar het paleis van wijsheid.

— William Blake, The Marriage of Heaven and Hell


Better to shun the bait than struggle in the snare.

NL: Beter om het aas te mijden dan te vechten in de strik.

— William Blake


What is grand is necessarily obscure to weak men. That which can be made explicit to the idiot is not worth my care.

NL: Wat groot is, is per se duister voor zwakke mannen. Dat wat duidelijk gemaakt kan worden voor de idioot is mijn zorg niet waard.

— William Blake


He whose face gives no light, shall never become a star.

NL: Hij wiens gezicht geen licht geeft, zal nooit een ster worden.

— William Blake


I must create a system, or be enslaved by another man’s. I will not reason and compare: my business is to create.

NL: Ik moet een systeem creëren, of tot slaaf gemaakt worden door een ander. Ik zal niet redeneren en vergelijken: mijn bedrijf is om te creëren.

— William Blake, Jerusalem


Truth can never be told so as to be understood and not be believed.

NL: Waarheid kan nooit worden verteld om te worden begrepen en niet te worden geloofd.

— William Blake


To see a World in a grain of sand,And a Heaven in a wild flower,Hold Infinity in the palm of your hand,And Eternity in an hour.

NL: Om een wereld te zien in een zandkorrel, en een hemel in een wilde bloem, Houd Infinity in de palm van uw hand, en Eeuwigheid in een uur.

— William Blake, Auguries of Innocence


The lamb misused breeds public strifeAnd yet forgives the butcher’s knife.

NL: Het lam misbruikte rassen openbare strijd en toch vergeeft de slagersmes.

— William Blake


A Robin Redbreast in a CagePuts all Heaven in a Rage.A dove house fill’d with doves and pigeonsShudders Hell thro’ all its regions.A Dog starv’d at his Master’s GatePredicts the ruin of the State.A Horse misus’d upon the RoadCalls to Heaven for Human blood.Each outcry of the hunted HareA fiber from the Brain does tear.

NL: Een Robin Redbreast in een kooiPuts alle Hemel in een rage.Een duivenhuis gevuld met duiven en duivenShudders Hell thro thro thro thro thro.A Dog starv thro thro thro thro.A Dog starv thro thro thro thro thro thro thro thro.Een Dog starv thro thro thro thro thro.Elke schreeuw van de opgejaagde HareEen vezel uit het brein scheurt wel.

— William Blake