Walt Disney Company quotes | 10 quotes van Walt Disney Company

Ben je op zoek naar een Walt Disney Company quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Walt Disney Company quotes. Veel leesplezier!

Walt Disney Company quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Walt Disney Company verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Walt Disney Company quotes:

If you don’t like Cinderella because she seems so “naive” and “weak,” listen to this quote from the Walt himself: “She believed in dreams, all right, but she also believed in doing something about them. When Prince Charming didn’t come along, she went over to the palace and got him.

NL: Als je Assepoester niet leuk vindt omdat ze zo “naïef” en “zwak” lijkt, luister dan naar dit citaat van de Walt zelf: “Ze geloofde in dromen, oké, maar ze geloofde er ook in om er iets aan te doen. Toen prins Charming niet langskwam, ging ze naar het paleis en pakte hem.

— Walt Disney Company


The flower that blooms in adversity is the rarest and most beautiful of all.

NL: De bloem die bloeit in tegenspoed is de zeldzaamste en mooiste van allemaal.

— Walt Disney Company, Mulan


All the adversity I’ve had in my life, all my troubles and obstacles, have strengthened me… You may not realize it when it happens, but a kick in the teeth may be the best thing in the world for you.

NL: Al de tegenslag die ik in mijn leven heb gehad, al mijn problemen en obstakels, hebben me versterkt… je beseft het misschien niet als het gebeurt, maar een trap in de tanden kan het beste zijn voor jou in de wereld.

— Walt Disney Company


It’s kind of fun to do the impossible.

NL: Het is leuk om het onmogelijke te doen.

— Walt Disney Company


No matter how your heart is grieving, if you keep on believing, the dreams that you wish will come true.

NL: Het maakt niet uit hoe je hart treurt, als je blijft geloven, zullen de dromen die je wenst uitkomen.

— Walt Disney Company


Around here, however, we don’t look backwards for very long. We keep moving forward, opening up new doors and doing new things, because we’re curious…and curiosity keeps leading us down new paths.

NL: Hier kijken we echter niet lang achterom. We blijven vooruit gaan, nieuwe deuren openen en nieuwe dingen doen, omdat we nieuwsgierig zijn… en nieuwsgierigheid blijft ons op nieuwe paden leiden.

— Walt Disney Company


A dream is a wish your heart makes, when you’re fast asleep.

NL: Een droom is een wens die je hart doet, als je vast slaapt.

— Walt Disney Company, Cinderella


I only hope that we never lose sight of one thing — that it was all started by a mouse.

NL: Ik hoop alleen dat we nooit uit het oog verliezen van een ding dat het allemaal is begonnen door een muis.

— Walt Disney Company


I love Mickey Mouse more than any woman I have ever known.

NL: Ik hou meer van Mickey Mouse dan elke vrouw die ik ooit heb gekend.

— Walt Disney Company


I would rather entertain and hope that people learned something than educate people and hope they were entertained

NL: Ik vermaak me liever en hoop dat mensen iets geleerd hebben dan mensen opvoeden en hopen dat ze zich vermaakten.

— Walt Disney Company