W.H. Auden quotes | 18 quotes van W.H. Auden

Ben je op zoek naar een W.H. Auden quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste W.H. Auden quotes. Veel leesplezier!

W.H. Auden quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van W.H. Auden verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste W.H. Auden quotes:

We must love one another or die

NL: We moeten elkaar liefhebben of sterven.

— W.H. Auden


He was my North, my South, my East and West,My working week and my Sunday rest,My noon, my midnight, my talk, my song;I thought that love would last forever: I was wrong.

NL: Hij was mijn Noord, mijn Zuid, mijn Oost en West, mijn werkweek en mijn zondagse rust,Mijn middag, mijn middernacht, mijn talk, mijn lied;Ik dacht dat liefde eeuwig zou duren: ik had het mis.

— W.H. Auden, Collected Poems


If equal affection cannot be,Let the more loving one be me.

NL: Als gelijke genegenheid niet kan zijn, laat de meer liefhebbende mij zijn.

— W.H. Auden


Happy the hare at morning, for she cannot readThe hunter’s waking thoughts.

NL: Vrolijk de haas’s morgens, want ze kan de ontwakende gedachten van de jager niet lezen.

— W.H. Auden, Collected Poems


If you want romance, fuck a journalist.

NL: Als je romantiek wilt, neuk dan een journalist.

— W.H. Auden, Acting Up


Language is the mother, not the handmaiden, of thought; words will tell you things you never thought or felt before.

NL: Taal is de moeder, niet de dienstmaagd, van het denken; woorden zullen je dingen vertellen die je nooit eerder gedacht of gevoeld hebt.

— W.H. Auden


Poetry might be defined as the clear expression of mixed feelings.

NL: Poëzie kan worden gedefinieerd als de duidelijke uitdrukking van gemengde gevoelens.

— W.H. Auden, New Year Letter


You shall love your crooked neighbour, with your crooked heart.

NL: Gij zult uw kromme naaste liefhebben, met uw kromme hart.

— W.H. Auden


A poet is, before anything else, a person who is passionately in love with language.

NL: Een dichter is, voor alles, een persoon die hartstochtelijk verliefd is op taal.

— W.H. Auden, The Complete Works of W.H. Auden: Prose, Volume II: 1939-1948


We would rather be ruined than changedWe would rather die in our dreadThan climb the cross of the momentAnd let our illusions die.

NL: We zouden liever geruïneerd zijn dan veranderdWe sterven liever in onze angstDan klimmen we het kruis van het moment en laten onze illusies sterven.

— W.H. Auden, The Age of Anxiety: A Baroque Eclogue


Follow, poet, follow rightTo the bottom of the night,With your unconstraining voiceStill persuade us to rejoice;With the farming of a verseMake a vineyard of the curse,Sing of human unsuccessIn a rapture of distress;In the deserts of the heartLet the healing fountain start,In the prison of his daysTeach the free man how to praise.

NL: Volg, dichter, volg rechtsNaar de bodem van de nacht,Met uw onopvallende stemNog steeds overtuigt ons om ons te verheugen;Met de landbouw van een versMaak een wijngaard van de vloek,Zing van de menselijke unsuccesIn een opname van nood;In de woestijnen van het hartLaat de helende fontein beginnen,In de gevangenis van zijn dagenLeer de vrije man hoe te prijzen.

— W.H. Auden, Another Time


I will love you forever” swears the poet. I find this easy to swear too. “I will love you at 4:15 pm next Tuesday” – Is that still as easy?

NL: Ik zal voor altijd van je houden” zweert de dichter. Ik vind dit ook makkelijk om te zweren. “Ik zal volgende dinsdag om 16.15 uur van je houden” – Is dat nog steeds zo makkelijk?

— W.H. Auden


O stand, stand at the window As the tears scald and start;You shall love your crooked neighbour With your crooked heart.

NL: O staan, sta voor het raam Als de tranen gloeien en beginnen; Gij zult liefhebben uw kromme buurman Met uw kromme hart.

— W.H. Auden, As I Walked Out One Evening: Songs, Ballads, Lullabies, Limericks & Other Light Verse


Mad Ireland hurt you into poetry.

NL: Gekke Ierland deed je pijn in poëzie.

— W.H. Auden


And each in the cell of himself is almost convinced of his freedom.

NL: En elk in de cel van zichzelf is bijna overtuigd van zijn vrijheid.

— W.H. Auden


Poetry makes nothing happen.

NL: Poëzie zorgt ervoor dat er niets gebeurt.

— W.H. Auden


All the rest is silenceOn the other side of the wall;And the silence ripeness,And the ripeness all.

NL: De rest is stilteAan de andere kant van de muur;En de stilte rijpheid,En de rijpheid allen.

— W.H. Auden, The Sea and the Mirror


Clear, unscalable, aheadRise the Mountains of Instead,From whose cold, cascading streamsNone may drink except in dreams.

NL: Helder, onschaalbaar, vooruitRise the Mountains of In plaats daarvan,Van wiens koude, cascading bekenNiemand mag drinken, behalve in dromen.

— W.H. Auden, Collected Shorter Poems, 1927-1957