Vladimir Nabokov quotes | 12 quotes van Vladimir Nabokov

Ben je op zoek naar een Vladimir Nabokov quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Vladimir Nabokov quotes. Veel leesplezier!

Vladimir Nabokov quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Vladimir Nabokov verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Vladimir Nabokov quotes:

It was love at first sight, at last sight, at ever and ever sight.

NL: Het was liefde op het eerste gezicht, op het laatste gezicht, ooit en te nimmer.

— Vladimir Nabokov, Lolita


I think it is all a matter of love the more you love a memory the stronger and stranger it becomes

NL: Ik denk dat het allemaal een kwestie van liefde is hoe meer je van een herinnering houdt hoe sterker en vreemder het wordt.

— Vladimir Nabokov


Nothing revives the past so completely as a smell that was once associated with it.

NL: Niets herleeft het verleden zo volledig als een geur die er ooit mee werd geassocieerd.

— Vladimir Nabokov


Human life is but a series of footnotes to a vast obscure unfinished masterpiece

NL: Het menselijk leven is slechts een reeks voetnoten van een enorme obscure onvoltooide meesterwerk.

— Vladimir Nabokov, Lolita


Don’t cry, I’m sorry to have deceived you so much, but that’s how life is.

NL: Niet huilen, het spijt me dat ik je zo heb bedrogen, maar zo is het leven.

— Vladimir Nabokov, Lolita


Let all of life be an unfettered howl.

NL: Laat heel het leven een ongeremd gehuil zijn.

— Vladimir Nabokov


Nostalgia in reverse, the longing for yet another strange land, grew especially strong in spring.

NL: Nostalgie in omgekeerde, het verlangen naar nog een vreemd land, groeide vooral sterk in de lente.

— Vladimir Nabokov, Mary


The cradle rocks above an abyss, and common sense tells us that our existence is but a brief crack of light between two eternities of darkness.

NL: De wieg rotst boven een afgrond, en gezond verstand vertelt ons dat ons bestaan slechts een korte spleet van licht is tussen twee eeuwigheden van duisternis.

— Vladimir Nabokov


We all have such fateful objects — it may be a recurrent landscape in one case, a number in another — carefully chosen by the gods to attract events of specific significance for us: here shall John always stumble; there shall Jane’s heart always break.

NL: W

— Vladimir Nabokov, Lolita


Why did I hope we would be happy abroad? A change of environment is that traditional fallacy upon which doomed loves, and lungs, rely.

NL: Waarom hoopte ik dat we in het buitenland gelukkig zouden zijn? Een verandering van omgeving is die traditionele misvatting waarop verdoemde liefdes, en longen, vertrouwen.

— Vladimir Nabokov


Aunt Rosa, a fussy, angular, wild-eyed old lady, who had lived in a tremulous world of bad news, bankruptcies, train accidents, cancerous growths—until the Germans put her to death, together with all the people she had worried about.

NL: Tante Rosa, een pietluttige, hoekige, wilde oude dame, die had geleefd in een trillende wereld van slecht nieuws, faillissementen, treinongelukken, kankerachtige groei… totdat de Duitsers haar doodden, samen met alle mensen waar ze zich zorgen om had gemaakt.

— Vladimir Nabokov


while the scientist sees everything that happens in one point of space, the poet feels everything that happens in one point of time.

NL: Terwijl de wetenschapper alles ziet wat in één punt van de ruimte gebeurt, voelt de dichter alles wat in één punt van de tijd gebeurt.

— Vladimir Nabokov