Vincent van Gogh quotes | 14 quotes van Vincent van Gogh

Ben je op zoek naar een Vincent van Gogh quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Vincent van Gogh quotes. Veel leesplezier!

Vincent van Gogh quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Vincent van Gogh verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Vincent van Gogh quotes:

It is good to love many things, for therein lies the true strength, and whosoever loves much performs much, and can accomplish much, and what is done in love is well done.

NL: Het is goed om veel dingen lief te hebben, want daarin ligt de ware kracht, en wie veel liefheeft presteert veel, en kan veel bereiken, en wat gedaan wordt in liefde is goed gedaan.

— Vincent van Gogh


There is nothing more truly artistic than to love people.

NL: Er is niets artistieker dan van mensen te houden.

— Vincent van Gogh


The heart of man is very much like the sea, it has its storms, it has its tides and in its depths it has its pearls too

NL: Het hart des mensen is zeer gelijk aan de zee, het heeft zijn stormen, het heeft zijn getijden en in zijn diepten heeft het ook zijn parels.

— Vincent van Gogh, The Letters of Vincent van Gogh


Whoever loves much, performs much, and can accomplish much, and what is done in love is done well.

NL: Wie veel liefheeft, veel presteert en veel kan bereiken, en wat gedaan wordt in liefde is goed gedaan.

— Vincent van Gogh


There is peace even in the storm

NL: Er is vrede, zelfs in de storm.

— Vincent van Gogh, The Letters of Vincent van Gogh


Art is to console those who are broken by life.

NL: Kunst is om degenen te troosten die gebroken zijn door het leven.

— Vincent van Gogh


Don’t lose heart if it’s very difficult at times, everything will come out all right and nobody can in the beginning do as he wishes.

NL: V

— Vincent van Gogh, The Letters of Vincent van Gogh


Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together.

NL: Grote dingen worden niet gedaan door impuls, maar door een reeks kleine dingen samengebracht.

— Vincent van Gogh


I am seeking, I am striving, I am in it with all my heart.

NL: Ik zoek, ik streef ernaar, ik zit er met heel mijn hart in.

— Vincent van Gogh


I am always doing what I cannot do yet, in order to learn how to do it.

NL: Ik doe altijd wat ik nog niet kan, om te leren hoe ik het moet doen.

— Vincent van Gogh


Only when I fall do I get up again.

NL: Alleen als ik val, sta ik weer op.

— Vincent van Gogh


One must work and dare if one really wants to live.

NL: Je moet werken en durven als je echt wilt leven.

— Vincent van Gogh


For my part I know nothing with any certainty, but the sight of the stars makes me want to dream.

NL: Van mijn kant weet ik niets met enige zekerheid, maar de aanblik van de sterren maakt dat ik wil dromen.

— Vincent van Gogh, Van Gogh’s Starry Night Notebook


…and then, I have nature and art and poetry, and if that is not enough, what is enough?

NL: …en dan heb ik natuur, kunst en poëzie, en als dat niet genoeg is, wat is dan genoeg?

— Vincent van Gogh