Unknown quotes | 15 quotes van Unknown

Ben je op zoek naar een Unknown quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Unknown quotes. Veel leesplezier!

Unknown quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Unknown verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Unknown quotes:

Life’s too short to drink crappy coffee and cry over boys who don’t care.

NL: Het leven is te kort om slechte koffie te drinken en te huilen over jongens die er niets om geven.

— Unknown


Empowered women empower women.

NL: Empowered women empowerment women.

— Unknown


When one door closes, a window opens and then zombies pile in and bite you in the ass.

NL: Wanneer een deur sluit, opent een raam en dan stapelen zombies zich op en bijten je in je kont.

— Unknown


Don’t feel useless. Even a spoilt clock is right twice a day.

NL: Voel je niet nutteloos. Zelfs een verwende klok heeft twee keer per dag gelijk.

— Unknown


Wen life gives you hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

NL: Het leven geeft je honderd redenen om te huilen, het leven te laten zien dat je duizend redenen hebt om te lachen.

— Unknown


If you think only sunshine brings you happiness, then you have not danced in the rain

NL: Als je denkt dat alleen zonneschijn je geluk brengt, dan heb je niet gedanst in de regen.

— Unknown


Hope is an undiscovered disappointment

NL: Hoop is een onontdekte teleurstelling

— Unknown


It’s more cruel to give someone false hope than telling the bitter truth

NL: Het is wreder om iemand valse hoop te geven dan de bittere waarheid te vertellen.

— Unknown


Mistakes are proof that you’re trying

NL: Fouten zijn bewijs dat je probeert

— Unknown


Men, I say, but better to call them human spiders that go crawling in between and under the tables with rags in their hands, crushed humans…) Quotes from readers choice of MK Gandhi and his efforts to regenerate the human being,

NL: Mannen, zeg ik, maar beter om ze menselijke spinnen te noemen die tussen en onder de tafels kruipen met vodden in hun handen, mensen verpletterd…) Citaten van lezerskeuze van MK Gandhi en zijn pogingen om de mens te regenereren,

— Unknown


The poem is like a monster, against which the critic does battle. There is only one way to conquer the monster: you must eat it, bones, blood, skin, pelt, and gristle. And even then the monster is not dead, for it lives in you, is assimilated into you, and you are different and somewhat monstrous yourself for having eaten it.

NL: Het gedicht is als een monster, waartegen de criticus strijdt. Er is maar één manier om het monster te veroveren: je moet het eten, botten, bloed, huid, pelt en kraakbeen. En zelfs dan is het monster niet dood, want het leeft in je, wordt in je geassimileerd, en je bent anders en ietwat monsterlijk jezelf omdat je het gegeten hebt.

— Unknown


It was death by a thousand cuts

NL: Het was dood door duizend sneden.

— Unknown


True love does not hurt. It’s our imitation of it that does.

NL: Ware liefde doet geen pijn. Het is onze imitatie ervan dat wel doet.

— Unknown


Life is short. Smile while you still have teeth.

NL: Het leven is kort. Lachen terwijl je nog tanden hebt.

— Unknown


Before you assume, learn. Before you judge, understand. Before you hurt, feel. Before you say, think.

NL: Voordat je ervan uitgaat, leer het. Voor je oordeelt, begrijp het. Voordat je pijn doet, voel je. Voordat je zegt, denk na.

— Unknown