Udai Yadla quotes | 12 quotes van Udai Yadla

Ben je op zoek naar een Udai Yadla quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Udai Yadla quotes. Veel leesplezier!

Udai Yadla quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Udai Yadla verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Udai Yadla quotes:

When you treat your failures as lessons, you can never fail.

NL: Als je je mislukkingen als lessen behandelt, kun je nooit falen.

— Udai Yadla


Believe in your greatness. Because what you believe is what you become.

NL: Geloof in je grootheid. Want wat je gelooft is wat je wordt.

— Udai Yadla


Everything in this world happens with a purpose. You are born in this world with a purpose, you are chosen by purpose.

NL: Alles in deze wereld gebeurt met een doel. Jullie worden geboren in deze wereld met een doel, jullie worden gekozen door doel.

— Udai Yadla, A Walk in the Rain


Thank people who help you because they make you happy. Thank people who don’t help you because they make you strong.

NL: Bedank mensen die je helpen omdat ze je gelukkig maken. Bedank mensen die je niet helpen omdat ze je sterk maken.

— Udai Yadla


When you have power and use it for destructive purpose: you don’t deserve it.

NL: Wanneer je macht hebt en het gebruikt voor destructief doel: je verdient het niet.

— Udai Yadla


When it’s possible for you to dream, it’s not impossible to achieve.

NL: Als het mogelijk is om te dromen, is het niet onmogelijk om te bereiken.

— Udai Yadla


You have not failed until you accept your failure.

NL: Je hebt niet gefaald totdat je je mislukking hebt geaccepteerd.

— Udai Yadla


Don’t care about success or failure. Keep doing what you love. Success will follow.

NL: Geef niet om succes of mislukking. Blijf doen waar je van houdt. Succes zal volgen.

— Udai Yadla


Failure is the greatest teacher.

NL: Falen is de beste leraar.

— Udai Yadla


Every act of goodness is born from our desire to be happy.

NL: Elke daad van goedheid komt voort uit ons verlangen om gelukkig te zijn.

— Udai Yadla


Love is elixir that keeps you alive. Love is poison that kills you. Unreciprocated love keeps you alive, but kills every day.

NL: Liefde is elixer dat je in leven houdt. Liefde is vergif dat je doodt. Onwederkerige liefde houdt je in leven, maar doodt elke dag.

— Udai Yadla, A Walk in the Rain


It’s beyond your consciousness that your soul lingers with the person you love and hence your mood will affect the one you love. This is the reason why you sometimes sense your mood changing mysteriously with no reason.

NL: Het gaat voorbij je bewustzijn dat je ziel blijft hangen met de persoon die je liefhebt en vandaar dat je stemming je geliefde zal beïnvloeden. Dit is de reden waarom je soms voelt dat je stemming mysterieus verandert zonder reden.

— Udai Yadla