Toni Morrison quotes | 11 quotes van Toni Morrison

Ben je op zoek naar een Toni Morrison quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Toni Morrison quotes. Veel leesplezier!

Toni Morrison quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Toni Morrison verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Toni Morrison quotes:

She is a friend of my mind. She gather me, man. The pieces I am, she gather them and give them back to me in all the right order.

NL: Ze is een vriendin van mijn geest. Ze verzamelt me, man. De stukken die ik ben, ze verzamelt ze en geeft ze terug aan mij in de juiste volgorde.

— Toni Morrison, Beloved


Don’t ever think I fell for you, or fell over you. I didn’t fall in love, I rose in it.

NL: Denk nooit dat ik voor je viel of over je heen viel. Ik ben niet verliefd geworden, maar erin opgestaan.

— Toni Morrison, Jazz


if they put an iron circle around your neck I will bite it away

NL: Als ze een ijzeren cirkel om je nek leggen… bijt ik hem weg.

— Toni Morrison, Beloved


Along with the idea of romantic love, she was introduced to another–physical beauty. Probably the most destructive ideas in the history of human thought. Both originated in envy, thrived in insecurity, and ended in disillusion.

NL: Samen met het idee van romantische liefde, werd ze voorgesteld aan een andere fysieke schoonheid. Waarschijnlijk de meest destructieve ideeën in de geschiedenis van de menselijke gedachte. Beiden ontstonden in afgunst, bloeiden in onzekerheid, en eindigden in desillusie.

— Toni Morrison, The Bluest Eye


The function of freedom is to free someone else.

NL: De functie van vrijheid is om iemand anders te bevrijden.

— Toni Morrison


How exquisitely human was the wish for permanent happiness, and how thin human imagination became trying to achieve it.

NL: Hoe exquisitief menselijk was de wens voor permanent geluk, en hoe dun menselijke verbeelding werd om het te bereiken.

— Toni Morrison, Paradise


I want to feel what I feel. What’s mine. Even if it’s not happiness, whatever that means. Because you’re all you’ve got.

NL: Ik wil voelen wat ik voel. Wat van mij is. Zelfs als het geen geluk is, wat dat ook betekent. Omdat je alles bent wat je hebt.

— Toni Morrison


Me and you, we got more yesterday than anybody. We need some kind of tomorrow.

NL: Jij en ik hebben gisteren meer dan wie dan ook. We hebben een soort van morgen nodig.

— Toni Morrison, Beloved


No gasp at a miracle that is truly miraculous because the magic lies in the fact that you knew it was there for you all along.

NL: Geen hap naar een wonder dat werkelijk wonderbaarlijk is omdat de magie ligt in het feit dat je wist dat het er al die tijd voor je was.

— Toni Morrison


Was it hard? I hope she didn’t die hard.’Sethe shook her head. ‘Soft as cream. Being alive was the hard part.

NL: Was het moeilijk? Ik hoop dat ze niet hard stierf.Hij schudde haar hoofd. ‘Zacht als room. In leven zijn was het moeilijkste deel.

— Toni Morrison, Beloved


It’s gonna hurt, now,” said Amy. “anything dead coming back to life hurts.

NL: Het gaat pijn doen,” zei Amy. “Iets doods dat weer tot leven komt, doet pijn.

— Toni Morrison