Theodore Roosevelt quotes | 14 quotes van Theodore Roosevelt

Ben je op zoek naar een Theodore Roosevelt quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Theodore Roosevelt quotes. Veel leesplezier!

Theodore Roosevelt quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Theodore Roosevelt verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Theodore Roosevelt quotes:

Do what you can, with what you have, where you are.

NL: Doe wat je kunt, met wat je hebt, waar je bent.

— Theodore Roosevelt


Believe you can and you’re halfway there.

NL: Geloof dat je dat kunt en je bent halverwege.

— Theodore Roosevelt


In this country we have no place for hyphenated Americans.

NL: In dit land hebben we geen plaats voor gefingeerde Amerikanen.

— Theodore Roosevelt


The only man who never makes mistakes is the man who never does anything.

NL: De enige man die nooit fouten maakt is de man die nooit iets doet.

— Theodore Roosevelt


Far better it is to dare mighty things, to win glorious triumphs, even though checkered by failure, than to take rank with those poor spirits who neither enjoy much nor suffer much, because they live in the gray twilight that knows neither victory nor defeat.

NL: Veel beter is het om machtige dingen uit te dagen, om glorieuze triomfen te winnen, hoewel gechecked door mislukking, dan om rang te nemen met die arme geesten die niet veel genieten of veel lijden, omdat ze leven in de grijze schemering die noch overwinning noch nederlaag kent.

— Theodore Roosevelt, Strenuous Life


No one cares how much you know, until they know how much you care

NL: Niemand geeft erom hoeveel je weet, totdat ze weten hoeveel je geeft.

— Theodore Roosevelt


Every immigrant who comes here should be required within five years to learn English or leave the country.

NL: Iedere immigrant die hier komt moet binnen vijf jaar Engels leren of het land verlaten.

— Theodore Roosevelt


Comparison is the thief of joy.

NL: Vergelijking is de dief van vreugde.

— Theodore Roosevelt


The lack of power to take joy in outdoor nature is as real a misfortune as the lack of power to take joy in books

NL: Het gebrek aan macht om vreugde in de natuur te nemen is net zo’n ongeluk als het gebrek aan macht om vreugde in boeken te nemen.

— Theodore Roosevelt


We are bound in honor to strive to bring ever nearer the day when, as far is humanly possible, we shall be able to realize the ideal that each man shall have an equal opportunity to show the stuff that is in him by the way in which he renders service.

NL: We zijn gebonden ter ere om ernaar te streven om steeds dichter bij de dag te komen waarop, voor zover menselijk mogelijk, we in staat zullen zijn om het ideaal te realiseren dat ieder mens een gelijke kans zal hebben om te laten zien wat er in hem is door de manier waarop hij dienst doet.

— Theodore Roosevelt, The Man in the Arena: Selected Writings


When you’re at the end of your rope, tie a knot and hold on.

NL: Als je aan het eind van je touw zit, knoop je een knoop en hou je vast.

— Theodore Roosevelt


Believe you can, and you’re halfway there.

NL: Geloof me, en je bent halverwege.

— Theodore Roosevelt


To educate a person in the mind but not in morals is to educate a menace to society.

NL: Het onderwijzen van een persoon in de geest maar niet in moraal is het onderwijzen van een bedreiging voor de samenleving.

— Theodore Roosevelt


A man who has never gone to school may steal a freight car; but if he has a university education, he may steal the whole railroad.

NL: Een man die nooit naar school is gegaan mag dan een goederenwagen stelen; maar als hij een universitaire opleiding heeft, kan hij de hele spoorweg stelen.

— Theodore Roosevelt