Swapna Rajput quotes | 12 quotes van Swapna Rajput

Ben je op zoek naar een Swapna Rajput quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Swapna Rajput quotes. Veel leesplezier!

Swapna Rajput quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Swapna Rajput verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Swapna Rajput quotes:

A woman, she is born with the power to save and love, her existence is based on the truthfulness in her eyes.

NL: Een vrouw, zij is geboren met de kracht om te redden en lief te hebben, haar bestaan is gebaseerd op de waarachtigheid in haar ogen.

— Swapna Rajput


The greatest happiness of life is the conviction that we are loved; loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves. — Victor Hugo

NL: Het grootste geluk van het leven is de overtuiging dat we geliefd zijn; geliefd voor onszelf, of liever gezegd, ondanks onszelf. Victor Hugo

— Swapna Rajput


I dreamt about you last night and woke up with such a great feeling because I know that you are not just a dream but the reality of my life. -Anonymous#romanceweek

NL: Ik droomde vannacht over je en werd wakker met zo’n geweldig gevoel omdat ik weet dat je niet alleen een droom bent, maar de realiteit van mijn leven. – Anoniem#romanceweek

— Swapna Rajput, In Search of a Soulmate


You will forever be my always.

NL: Je zult voor altijd mijn altijd zijn.

— Swapna Rajput, The Beautiful Roses


Sometimes two people find each other with broken foundation, and they build something together as a team to make a foundation that is indestructible. – AK Brown

NL: Soms vinden twee mensen elkaar met gebroken fundering, en ze bouwen iets samen als een team om een fundering te maken die onverwoestbaar is. – AK Brown

— Swapna Rajput


If I could have anyone in the world, it would still be you

NL: Als ik iedereen ter wereld kon hebben, zou jij het nog steeds zijn.

— Swapna Rajput


I want all of my lasts to be with you

NL: Ik wil dat al mijn laatsten bij jou zijn.

— Swapna Rajput


When I first met you, I honestly didn’t know you were gonna be this important to me

NL: Toen ik je voor het eerst ontmoette, wist ik eerlijk gezegd niet dat je zo belangrijk voor me zou zijn.

— Swapna Rajput


People who hide there feelings usually cares the most

NL: Mensen die zich daar verstoppen, geven meestal het meeste om hun gevoelens.

— Swapna Rajput, The Beautiful Roses


This morning I awoke and was reminded of the preciousness of life. I realized I should express my gratitude to those who are so very important to me. Thank you for all you have done and have a great day!

NL: Vanmorgen werd ik wakker en werd herinnerd aan de kostbaarheid van het leven. Ik realiseerde me dat ik mijn dankbaarheid moest betuigen aan degenen die zo belangrijk voor me zijn. Bedankt voor alles wat je hebt gedaan en heb een geweldige dag!

— Swapna Rajput, Amazing Legends of India


If you want to know where your heart is, look to where your mind goes when it wanders – #insearchofasoulmate

NL: Als je wilt weten waar je hart is, kijk dan waar je geest naartoe gaat als het ronddwaalt – #insearchofasoulmate

— Swapna Rajput


When I am with you, hours feel like seconds. When we are apart, days feel like years

NL: Als ik bij jou ben, voelen uren aan als seconden. Als we uit elkaar zijn, voelen dagen aan als jaren.

— Swapna Rajput, The Beautiful Roses