Socrates quotes | 12 quotes van Socrates

Ben je op zoek naar een Socrates quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Socrates quotes. Veel leesplezier!

Socrates quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Socrates verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Socrates quotes:

Not life, but good life, is to be chiefly valued.

NL: Niet het leven, maar het goede leven moet vooral gewaardeerd worden.

— Socrates


Employ your time in improving yourself by other men’s writings so that you shall come easily by what others have labored hard for.

NL: Werk je tijd in om jezelf te verbeteren door andermans geschriften zodat je gemakkelijk zult komen door waar anderen hard voor gewerkt hebben.

— Socrates


The greatest blessing granted to mankind come by way of madness, which is a divine gift.

NL: De grootste zegen die aan de mensheid wordt gegeven komt door middel van waanzin, wat een goddelijke gave is.

— Socrates


The children now love luxury. They have bad manners, contempt for authority; they show disrespect for elders and love chatter in place of exercise.

NL: De kinderen houden nu van luxe. Ze hebben slechte manieren, minachting voor gezag; ze tonen geen respect voor ouderen en liefde kletsen in plaats van oefening.

— Socrates


The only true wisdom is in knowing you know nothing.

NL: De enige echte wijsheid is weten dat je niets weet.

— Socrates


Wonder is the beginning of wisdom.

NL: Wonder is het begin van wijsheid.

— Socrates


The beginning of wisdom is the definition of terms.

NL: Het begin van wijsheid is de definitie van termen.

— Socrates


…[R]eal wisdom is the property of God, and… human wisdom has little or no value.

NL: [R]eale wijsheid is het eigendom van God, en… menselijke wijsheid heeft weinig of geen waarde.

— Socrates, Apology, Crito and Phaedo of Socrates.


He is richest who is content with the least, for content is the wealth of nature.

NL: Hij is de rijkste die tevreden is met het minste, want inhoud is de rijkdom van de natuur.

— Socrates


The hour of departure has arrived, and we go our separate ways, I to die, and you to live. Which of these two is better only God knows.

NL: Het uur van vertrek is gearriveerd, en we gaan onze eigen weg, ik om te sterven, en jij om te leven. Wie van deze twee is beter dan God weet.

— Socrates


Be of good cheer about death, and know this of a truth, that no evil can happen to a good man, either in life or after death.

NL: Wees vrolijk over de dood, en weet dit van een waarheid, dat er geen kwaad kan gebeuren met een goede man, noch in het leven, noch na de dood.

— Socrates


Education is the kindling of a flame, not the filling of a vessel.

NL: Onderwijs is het aansteken van een vlam, niet het vullen van een schip.

— Socrates