Sarah Addison Allen quotes | 10 quotes van Sarah Addison Allen

Ben je op zoek naar een Sarah Addison Allen quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Sarah Addison Allen quotes. Veel leesplezier!

Sarah Addison Allen quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Sarah Addison Allen verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Sarah Addison Allen quotes:

I think Heaven will be like a first kiss.

NL: Ik denk dat de Hemel als een eerste kus zal zijn.

— Sarah Addison Allen, The Sugar Queen


Every life needs a little space. It leaves room for good things to enter it.

NL: Elk leven heeft wat ruimte nodig. Het laat ruimte voor goede dingen om het binnen te komen.

— Sarah Addison Allen, The Peach Keeper


We’re connected, as women. It’s like a spiderweb. If one part of that web vibrates, if there’s trouble, we all know it, but most of the time we’re just too scared, or selfish, or insecure to help. But if we don’t help each other, who will?

NL: We zijn verbonden, als vrouwen. Het is net een spinnenweb. Als een deel van dat web trilt, als er problemen zijn, weten we het allemaal, maar meestal zijn we gewoon te bang, of egoïstisch, of onzeker om te helpen. Maar als we elkaar niet helpen, wie dan wel?

— Sarah Addison Allen, The Peach Keeper


Sometimes you weren’t supposed to share pain. Sometimes it was best just to deal with it alone.

NL: Soms had je geen pijn moeten delen. Soms was het het beste om er alleen mee om te gaan.

— Sarah Addison Allen, The Sugar Queen


You’d be surprised how easy some things can be, things you never thought you’d do, when you take self-respect out of the equation.

NL: Je zou verbaasd zijn hoe makkelijk sommige dingen kunnen zijn, dingen die je nooit had gedacht te doen, als je zelfrespect uit de vergelijking haalt.

— Sarah Addison Allen


Happiness is a risk. If you’re not a little scared, then you’re not doing it right.

NL: Geluk is een risico. Als je niet een beetje bang bent, dan doe je het niet goed.

— Sarah Addison Allen, The Peach Keeper


I needed to stop being what everyone thought I was.

NL: Ik moest niet meer zijn wat iedereen dacht dat ik was.

— Sarah Addison Allen


Fate never promises to tell you everything up front. You aren’t always shown the path in life you’re supposed to take. But if there was one thing she’d learned in the past few weeks, it was that sometimes, when you’re really lucky, you meet someone with a map.

NL: Het lot belooft je nooit alles vooraf te vertellen. Je wordt niet altijd de weg in het leven getoond die je hoort te nemen. Maar als er één ding was dat ze had geleerd in de afgelopen weken, was het dat je soms, als je echt geluk hebt, iemand ontmoet met een kaart.

— Sarah Addison Allen


Stability was overrated. Crises and adventures, on the other hand, could actually teach you something.

NL: Stabiliteit werd overschat. Crises en avonturen, aan de andere kant, kunnen je eigenlijk iets leren.

— Sarah Addison Allen


A hummingbird cake, she decided as she turned on the kitchen light. It was made with bananas and pineapples and pecans and had a cream cheese frosting.She would make it light enough to float away.She reached over to open the window. To float to her daughter.

NL: Een kolibrie cake, besloot ze toen ze het keukenlampje aan deed. Het werd gemaakt met bananen en ananassen en pecannoten en had een crèmekaas glazuur.Ze zou het licht genoeg maken om weg te zweven.Ze reikte over om het raam te openen. Om naar haar dochter te drijven.

— Sarah Addison Allen, The Girl Who Chased the Moon