Samuel Beckett quotes | 14 quotes van Samuel Beckett

Ben je op zoek naar een Samuel Beckett quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Samuel Beckett quotes. Veel leesplezier!

Samuel Beckett quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Samuel Beckett verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Samuel Beckett quotes:

You’re on Earth. There’s no cure for that.

NL: Je bent op Aarde. Daar is geen remedie voor.

— Samuel Beckett


The end is in the beginning and yet you go on.

NL: Het einde is in het begin en toch ga je door.

— Samuel Beckett, Endgame


No, I regret nothing, all I regret is having been born, dying is such a long tiresome business I always found.

NL: Nee, ik betreur niets, het enige wat ik betreur is dat ik geboren ben, sterven is zo’n lange vermoeiende zaak die ik altijd heb gevonden.

— Samuel Beckett


Try again. Fail again. Fail better.

NL: Probeer het nog eens. Opnieuw falen. Faal beter.

— Samuel Beckett


I can’t go on, I’ll go on.

NL: Ik kan niet verder, ik ga verder.

— Samuel Beckett, I Can’t Go On, I’ll Go On: A Samuel Beckett Reader


The more people I meet the happier I become.

NL: Hoe meer mensen ik ontmoet hoe gelukkiger ik word.

— Samuel Beckett, Waiting for Godot


I must be happy, he said, it is less pleasant than I should have thought.

NL: Ik moet blij zijn, zei hij, het is minder aangenaam dan ik had gedacht.

— Samuel Beckett, Malone Dies


If you do not love me I shall not be loved. If I do not love you I shall not love.

NL: Als je niet van me houdt, zal ik niet geliefd worden. Als ik niet van je hou, zal ik niet liefhebben.

— Samuel Beckett


Yes, there is no good pretending, it is hard to leave everything.

NL: Ja, het is niet goed om te doen alsof, het is moeilijk om alles achter te laten.

— Samuel Beckett, Molloy, Malone Dies, The Unnamable


The only sin is the sin of being born

NL: De enige zonde is de zonde van het geboren worden.

— Samuel Beckett


They give birth astride of a grave, the light gleams an instant, then it’s night once more.

NL: Ze geven de geboorte Astride van een graf, het licht straalt een moment, dan is het weer nacht.

— Samuel Beckett, Waiting for Godot


Ah earth you old extinguisher.

NL: Ah aarde jij oude brandblusser.

— Samuel Beckett, Happy Days


I shall soon be quite dead at last in spite of all.

NL: Ik zal eindelijk dood zijn, ondanks alles.

— Samuel Beckett, Malone Dies


One day we were born, one day we shall die, the same day, the same second.

NL: Op een dag werden we geboren, op een dag zullen we sterven, op dezelfde dag, op dezelfde seconde.

— Samuel Beckett