Robert Louis Stevenson quotes | 10 quotes van Robert Louis Stevenson

Ben je op zoek naar een Robert Louis Stevenson quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Robert Louis Stevenson quotes. Veel leesplezier!

Robert Louis Stevenson quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Robert Louis Stevenson verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Robert Louis Stevenson quotes:

So long as we love we serve; so long as we are loved by others, I would almost say that we are indispensable; and no man is useless while he has a friend.

NL: Zolang wij liefhebben, dienen wij; zolang wij door anderen geliefd zijn, zou ik bijna zeggen dat wij onmisbaar zijn; en niemand is nutteloos zolang hij een vriend heeft.

— Robert Louis Stevenson, Lay Morals


You can give without loving, but you can never love without giving.

NL: Je kunt geven zonder liefde, maar je kunt nooit liefhebben zonder te geven.

— Robert Louis Stevenson


Life is not a matter of holding good cards, but of playing a poor hand well.

NL: Het leven is niet een kwestie van het houden van goede kaarten, maar van het spelen van een slechte hand goed.

— Robert Louis Stevenson


Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.

NL: Oordeel niet elke dag naar de oogst die je oogst, maar naar de zaden die je plant.

— Robert Louis Stevenson


I kept always two books in my pocket, one to read, one to write in.

NL: Ik had altijd twee boeken in mijn zak, één om te lezen, één om in te schrijven.

— Robert Louis Stevenson, Essays of Robert Louis Stevenson


There are two things that men should never weary of, goodness and humility; we get none too much of them in this rough world among cold, proud people.

NL: Er zijn twee dingen waar mensen nooit moe van mogen worden, goedheid en nederigheid; we krijgen er niet teveel van in deze ruwe wereld onder koude, trotse mensen.

— Robert Louis Stevenson, Kidnapped


There is no duty we so much underrate as the duty of being happy.

NL: Er is geen plicht die wij zo ondergewaardeerd hebben als de plicht om gelukkig te zijn.

— Robert Louis Stevenson, An Apology for Idlers


To travel hopefully is better than to have arrived.

NL: Reizen is hopelijk beter dan aankomen.

— Robert Louis Stevenson


Death, like a host, comes smiling to the door;Smiling, he greets us, on that tranquil shoreWhere neither piping bird nor peeping dawnDisturbs the eternal sleep,But in the stillness far withdrawnOur dreamless rest for evermore we keep.

NL: De dood, als een gastheer, komt glimlachend naar de deur; glimlachend, groet hij ons, op die rustige kust, waar noch piping vogel of gluren dageraadDisturbeert de eeuwige slaap, maar in de stilte verre teruggetrokkenOnze droomloze rust voor altijd meer houden we.

— Robert Louis Stevenson


REQUIEMUnder the wide and starry skyDig the grave and let me lie:Glad did I live and gladly die,And I laid me down with a will.This be the verse you grave for me:Here he lies where he long’d to be;Home is the sailor, home from the sea,

NL: Blij dat ik leefde en graag stierf, en ik legde me neer met een wil.Dit is het vers dat je voor mij graft:Hier ligt hij waar hij zou willen zijn;Thuis is de zeeman, thuis van de zee,

— Robert Louis Stevenson, Selected Poems