Robert Jordan quotes | 11 quotes van Robert Jordan

Ben je op zoek naar een Robert Jordan quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Robert Jordan quotes. Veel leesplezier!

Robert Jordan quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Robert Jordan verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Robert Jordan quotes:

You have made a place in my heart where I thought there was no room for anything else. You have made flowers grow where I cultivated dust and stones. Remember this, on this journey you insist on making. If you die, I will not survive you long.

NL: Je hebt een plek in mijn hart gemaakt waar ik dacht dat er geen ruimte was voor iets anders. Je hebt bloemen laten groeien waar ik stof en stenen kweekte. Onthoud dit, op deze reis die je per se wilt maken. Als je sterft, overleef ik je niet lang.

— Robert Jordan, The Shadow Rising


Often you don’t know whether a woman is friend, enemy or lover until it is too late. Sometimes, she is all three.

NL: Vaak weet je niet of een vrouw een vriend, vijand of minnaar is tot het te laat is. Soms is ze alle drie.

— Robert Jordan, Lord of Chaos


Til shade is gone, til water is goneInto the shadow with teeth baredScreaming defiance with the last breathTo spit in Sightblinder’s eye on the Last Day.

NL: Til schaduw is verdwenen, til water is wegInto the shadow with tands baredScreaming defiance with the last breathTo spuug in Sightblinder… eye on the Last Day.

— Robert Jordan, The Dragon Reborn


One more dance along the razor’s edge finished. Almost dead yesterday, maybe dead tomorrow, but alive, gloriously alive, today.

NL: Nog één dans langs de scheermesrand klaar. Bijna dood gisteren, misschien dood morgen, maar levend, heerlijk levend, vandaag.

— Robert Jordan, Lord of Chaos


Defying the Dark One no matter the length of his shadow. We will live, that defiance said. We will love and we will hope.

NL: De Duistere trotseren, ongeacht de lengte van zijn schaduw. We zullen leven, zei die opstandigheid. We zullen liefhebben en hopen.

— Robert Jordan, Towers of Midnight


Small hopes can grow surprising fruit.

NL: Kleine hoop kan verrassende vruchten voortbrengen.

— Robert Jordan, Knife of Dreams


You have made flowers grow where I cultivated dust and stones. Remember this, on this journey you insist on making. If you die, I will not survive you long.

NL: Je hebt bloemen laten groeien waar ik stof en stenen kweekte. Onthoud dit, op deze reis die je per se wilt maken. Als je sterft, overleef ik je niet lang.

— Robert Jordan, Starscape Boxed Set B Mixed


There is some delight in ale and wineAnd some in girls with ankles fineBut my delight, yes always mineIs to dance with Jak O’ the ShadowsWe will toss the dice however they fallAnd snuggle the girls be they short or tallThen follow Lord Mat whenever he callsTo dance with Jak O’ the Shadows.

NL: Er is enige vreugde in ale en wijnEn sommige in meisjes met enkels primaMaar mijn vreugde, ja altijd mijnIs om te dansen met Jak O. de SchaduwenWe zullen gooien de dobbelstenen hoe ze vallenEn knuffelen de meisjes zijn ze kort of langDan volg Lord Mat wanneer hij roeptOm te dansen met Jak O. de Schaduwen.

— Robert Jordan, Knife of Dreams


Does it make you brave to stick your hand in a bear’s mouth? Would you do it again just because you didn’t die?

NL: Maakt het je dapper om je hand in de mond van een beer te steken? Zou je het nog eens doen omdat je niet dood bent?

— Robert Jordan, The Dragon Reborn


A man falling off a cliff to certain death will stretch out a hand even to his worst enemy.

NL: Een man die van een klif valt tot een zekere dood… zal zelfs zijn ergste vijand een hand uitrekken.

— Robert Jordan, Lord of Chaos


I always say, if you must mount the gallows, give a jest to the crowd, a coin to the hangman, and make the drop with a smile on your lips.

NL: Ik zeg altijd, als je de galg moet monteren, geef een grap aan de menigte, een munt aan de beul, en maak de druppel met een glimlach op je lippen.

— Robert Jordan, The Fires of Heaven