Roald Dahl quotes | 10 quotes van Roald Dahl

Ben je op zoek naar een Roald Dahl quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Roald Dahl quotes. Veel leesplezier!

Roald Dahl quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Roald Dahl verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Roald Dahl quotes:

It doesn’t matter who you are or what you look like, so long as somebody loves you.

NL: Het maakt niet uit wie je bent of hoe je eruitziet, zolang iemand van je houdt.

— Roald Dahl, The Witches


Life is more fun if you play games.

NL: Het leven is leuker als je spelletjes speelt.

— Roald Dahl, My Uncle Oswald


If you have good thoughts they will shine out of your face like sunbeams and you will always look lovely.

NL: Als je goede gedachten hebt zullen ze stralen uit je gezicht als zonnestralen en je zult er altijd mooi uitzien.

— Roald Dahl


So please, oh please, we beg, we pray,Go throw your TV set away,And in its place you can installA lovely bookshelf on the wall.Then fill the shelves with lots of books.

NL: Dus alsjeblieft, oh alsjeblieft, we smeken, we bidden, Gooi je TV set weg, En op zijn plaats kun je een mooie boekenplank op de muur installeren.Dan vullen de planken met veel boeken.

— Roald Dahl, Charlie and the Chocolate Factory


Do you know what breakfast cereal is made of? It’s made of all those little curly wooden shavings you find in pencil sharpeners!

NL: Weet je waar ontbijtgranen van gemaakt zijn? Het is gemaakt van al die kleine krullende houten krullen die je vindt in potloodslijpers!

— Roald Dahl


Grown ups are complicated creatures, full of quirks and secrets.

NL: Volwassenen zijn ingewikkelde wezens, vol met eigenaardigheden en geheimen.

— Roald Dahl


I’m right and you’re wrong, I’m big and you’re small, and there’s nothing you can do about it.

NL: Ik heb gelijk en jij hebt het mis, ik ben groot en jij bent klein, en je kunt er niets aan doen.

— Roald Dahl, Matilda


If you are good life is good.

NL: Als je goed bent, is het leven goed.

— Roald Dahl, Matilda


A whizzpopper!” cried the BFG, beaming at her. “Us giants is making whizzpoppers all the time! Whizzpopping is a sign of happiness. It is music in our ears! You surely is not telling me that a little whizzpopping if forbidden among human beans?

NL: Een whizzpopper!” Huilde de BFG, straalde naar haar. “Ons reuzen maken de hele tijd whizzpoppers! Whizzpopping is een teken van geluk. Het is muziek in onze oren! Je vertelt me toch niet dat een beetje whizzpopping als verboden onder menselijke bonen?

— Roald Dahl, The BFG


I is a dreamblowing giant,” the BFG said. “(…) I is scuddling away to other places to blow dreams into the bedrooms of sleeping children. Nice dreams. Lovely golden dreams. Dreams that is giving the dreamers a happy time.

NL: Ik ben een droombloeiende reus, zei de BFG. Ik druip weg naar andere plaatsen om dromen op te blazen in de slaapkamers van slapende kinderen. Mooie dromen. Mooie gouden dromen. Dromen die de dromers een gelukkige tijd geven.

— Roald Dahl