Richard Bach quotes | 11 quotes van Richard Bach

Ben je op zoek naar een Richard Bach quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Richard Bach quotes. Veel leesplezier!

Richard Bach quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Richard Bach verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Richard Bach quotes:

I’m here not because I am supposed to be here, or because I’m trapped here, but because I’d rather be with you than anywhere else in the world.

NL: Ik ben hier niet omdat ik hier zou moeten zijn, of omdat ik hier gevangen zit, maar omdat ik liever bij jou ben dan ergens anders in de wereld.

— Richard Bach, The Bridge Across Forever: A True Love Story


Your conscience is the measure of the honesty of your selfishness.Listen to it carefully.

NL: Je geweten is de maatstaf van de eerlijkheid van je zelfzucht.Luister er aandachtig naar.

— Richard Bach, Illusions: The Adventures of a Reluctant Messiah


No matter how qualified or deserving we are, we will never reach a better life until we can imagine it for ourselves and allow ourselves to have it.

NL: Het maakt niet uit hoe gekwalificeerd of verdiend we zijn, we zullen nooit een beter leven bereiken totdat we het voor onszelf kunnen voorstellen en onszelf toestaan het te hebben.

— Richard Bach


What the caterpillar calls the end of the world, the master calls a butterfly.

NL: Wat de rups het einde van de wereld noemt, noemt de meester een vlinder.

— Richard Bach, Illusions: The Adventures of a Reluctant Messiah


Every person, all the events of your life are there because you have drawn them there. What you choose to do with them is up to you.

NL: Iedereen, alle gebeurtenissen van je leven zijn er omdat je ze daarheen hebt getrokken. Wat je ermee wilt doen, is aan jou.

— Richard Bach


Argue for your limitations and, sure enough, they’re yours.

NL: Argueren voor je beperkingen en, zeker genoeg, ze zijn van jou.

— Richard Bach


Listen to what you know instead of what you fear.

NL: Luister naar wat je weet in plaats van waar je bang voor bent.

— Richard Bach


Don’t believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding.

NL: Geloof niet wat je ogen je vertellen. Alles wat ze laten zien is beperking. Kijk met jouw begrip.

— Richard Bach


Like everything else, Fletcher. Practice.

NL: Zoals al het andere, Fletcher. Oefenen.

— Richard Bach, Jonathan Livingston Seagull


If you really want to remove a cloud from your life, you do not make a big production of it, you just relax and remove it from your thinking. That’s all there is to it.

NL: Als je echt een wolk uit je leven wilt verwijderen, maak je er geen grote productie van, ontspan je en verwijder je het uit je denken. Dat is alles wat er is.

— Richard Bach, Illusions: The Adventures of a Reluctant Messiah


Having made the decision to love, had I chosen life instead of death?

NL: Na de beslissing om lief te hebben, had ik het leven gekozen in plaats van de dood?

— Richard Bach, The Bridge Across Forever: A True Love Story