Pittacus Lore quotes | 10 quotes van Pittacus Lore

Ben je op zoek naar een Pittacus Lore quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Pittacus Lore quotes. Veel leesplezier!

Pittacus Lore quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Pittacus Lore verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Pittacus Lore quotes:

My heart is breaking,” she says. “I want to be strong for you right now but the thought of you leaving is killing me inside.

NL: Mijn hart breekt,” zegt ze. Ik wil nu sterk voor je zijn… maar de gedachte dat je weggaat… maakt me kapot van binnen.

— Pittacus Lore, I Am Number Four


Never lose faith in yourself, and never lose hope; remember, even when this world throws its worst and then turns its back, there is still always hope.

NL: Verlies nooit het vertrouwen in jezelf, en verlies nooit de hoop; vergeet niet, zelfs als deze wereld zijn ergste gooit en dan zijn rug keert, is er nog altijd hoop.

— Pittacus Lore, The Power of Six


The only limits for tomorrow are the doubts we have today.

NL: De enige grenzen voor morgen zijn de twijfels die we vandaag hebben.

— Pittacus Lore, The Power of Six


No. Don’t give up hope just yet. It’s the last thing to go. When you have lost hope, you have lost everything. And when you think all is lost, when all is dire and bleak, there is always hope.

NL: Nee. Geef de hoop nog niet op. Het is het laatste wat je moet doen. Als je de hoop hebt verloren, ben je alles kwijt. En als je denkt dat alles verloren is, als alles triest en somber is, is er altijd hoop.

— Pittacus Lore, I Am Number Four


You kick ass Sam. And don’t forget it

NL: Je schopt Sam in elkaar. En vergeet het niet.

— Pittacus Lore, The Power of Six


He who doesn’t understand history is doomed to repeat it.

NL: Hij die de geschiedenis niet begrijpt, is gedoemd het te herhalen.

— Pittacus Lore, I Am Number Four


No more, no less. I’m an idiot. I really need to let this crush go.

NL: Niet meer, niet minder. Ik ben een idioot. Ik moet deze verliefdheid echt loslaten.

— Pittacus Lore, The Rise of Nine


When you have lost hope, you have lost everything. And when you think all is lost, when all is dire and bleak, there is always hope.

NL: Als je de hoop hebt verloren, ben je alles kwijt. En als je denkt dat alles verloren is, als alles triest en somber is, is er altijd hoop.

— Pittacus Lore, I Am Number Four


Hope?” he says. “There is always hope, John. New developments have yet to present themselves. Not all the information is in. No. Don’t give up hope just yet. It’s the last thing to go. When you have lost hope, you have lost everything. And when you think all is lost, when all is dire and bleak, there is always hope.

NL: Hope, zegt hij. Er is altijd hoop, John. Nieuwe ontwikkelingen moeten zich nog presenteren. Niet alle informatie is binnen. Nee. Geef de hoop nog niet op. Het is het laatste wat je moet doen. Als je de hoop hebt verloren, ben je alles kwijt. En als je denkt dat alles verloren is, als alles triest en somber is, is er altijd hoop.

— Pittacus Lore, I Am Number Four


Maybe the only good thing about death is that you never have to relive it. You never have to remember the pain.

NL: Misschien is het enige goede aan de dood dat je het nooit hoeft te herbeleven. Je hoeft je nooit de pijn te herinneren.

— Pittacus Lore, The Fallen Legacies