Philip Pullman quotes | 10 quotes van Philip Pullman

Ben je op zoek naar een Philip Pullman quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Philip Pullman quotes. Veel leesplezier!

Philip Pullman quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Philip Pullman verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Philip Pullman quotes:

I told him I was going to betray you, and betray Lyra, and he believed me because I was corrupt and full of wickedness; he looked so deep I felt sure he’d see the truth. But I lied too well. I was lying with every nerve and fiber and everything I’d ever done…I wanted him to find no good in me, and he didn’t. There is none.

NL: Ik vertelde hem dat ik je zou verraden, en Lyra zou verraden, en hij geloofde me omdat ik corrupt was en vol boosaardigheid; hij keek zo diep dat ik er zeker van was dat hij de waarheid zou zien. Maar ik heb te goed gelogen. Ik lag met alle zenuwen en vezels en alles wat ik ooit gedaan had…ik wilde dat hij niets goeds in mij zou vinden, en dat deed hij niet. Die is er niet.

— Philip Pullman, The Amber Spyglass


You cannot change what you are, only what you do.

NL: Je kunt niet veranderen wat je bent, alleen wat je doet.

— Philip Pullman, The Golden Compass


If you want something you can have it, but only if you want everything that goes with it, including all the hard work and the despair, and only if you’re willing to risk failure.

NL: A

— Philip Pullman, Clockwork


That’s the duty of the old, to be anxious on behalf of the young. And the duty of the young is to scorn the anxiety of the old.

NL: Dat is de plicht van de ouden, om bezorgd te zijn namens de jongeren. En de plicht van de jongeren is om de angst van de ouden te verachten.

— Philip Pullman, The Golden Compass


You don’t win races by wishing, you win them by running faster than everyone else does.

NL: Je wint geen races door te wensen, je wint ze door sneller te rennen dan iedereen.

— Philip Pullman, Clockwork


I am a strong believer in the tyranny, the dictatorship, the absolute authority of the writer.

NL: Ik geloof sterk in de tirannie, de dictatuur, de absolute autoriteit van de schrijver.

— Philip Pullman


As for what it’s against – the story is against those who pervert and misuse religion, or any other kind of doctrine with a holy book and a priesthood and an apparatus of power that wields unchallengeable authority, in order to dominate and suppress human freedoms.

NL: Wat het tegen is – het verhaal is tegen degenen die de religie pervers maken en misbruiken, of elke andere soort doctrine met een heilig boek en een priesterschap en een apparaat van macht dat onaantastbare autoriteit hanteert, om de menselijke vrijheden te domineren en te onderdrukken.

— Philip Pullman, His Dark Materials


I’m trying to undermine the basis of Christian belief… I’m not in the business of offending people. I find the books upholding certain values that I think are important, such as life is immensely valuable and this world is an extraordinarily beautiful place. We should do what we can to increase the amount of wisdom in the world.]

NL: Ik probeer de basis van het christelijke geloof te ondermijnen… Ik wil geen mensen beledigen. Ik vind de boeken met bepaalde waarden die ik belangrijk vind, zoals het leven is enorm waardevol en deze wereld is een buitengewoon mooie plek. We moeten doen wat we kunnen om de hoeveelheid wijsheid in de wereld te verhogen.]

— Philip Pullman


Hope holds you fast like an anchor so you don’t give way.

NL: Hoop houdt je vast als een anker zodat je niet weggeeft.

— Philip Pullman, The Golden Compass


All good things pass away.

NL: Alle goede dingen gaan voorbij.

— Philip Pullman, The Golden Compass