Percy Bysshe Shelley quotes | 13 quotes van Percy Bysshe Shelley

Ben je op zoek naar een Percy Bysshe Shelley quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Percy Bysshe Shelley quotes. Veel leesplezier!

Percy Bysshe Shelley quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Percy Bysshe Shelley verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Percy Bysshe Shelley quotes:

The sunlight claps the earth, and the moonbeams kiss the sea: what are all these kissings worth, if thou kiss not me?

NL: Het zonlicht klapt de aarde, en de maanstralen kussen de zee; wat zijn al deze kusjes waard, indien gij mij niet kust?

— Percy Bysshe Shelley


Soul meets soul on lovers lips.

NL: Ziel ontmoet ziel op geliefden lippen.

— Percy Bysshe Shelley


Our sweetest songs are those of saddest thought.

NL: Onze liefste nummers zijn die van de droevigste gedachte.

— Percy Bysshe Shelley, The Complete Poems


If winter comes, can spring be far behind?

NL: Als de winter komt, kan de lente dan ver achter zijn?

— Percy Bysshe Shelley, Ode to the West Wind


No change, no pause, no hope! Yet I endure.

NL: Geen verandering, geen pauze, geen hoop! Toch verdraag ik het.

— Percy Bysshe Shelley, Prometheus Unbound


No more let life divide what death can join together.

NL: Laat het leven niet meer verdelen wat de dood samen kan voegen.

— Percy Bysshe Shelley, Adonais


The cemetery is an open space among the ruins, covered in winter with violets and daisies. It might make one in love with death, to think that one should be buried in so sweet a place.

NL: De begraafplaats is een open ruimte tussen de ruïnes, bedekt in de winter met viooltjes en madeliefjes. Het kan iemand verliefd maken op de dood, om te denken dat men begraven moet worden op zo’n zoete plek.

— Percy Bysshe Shelley, Adonais


O weep for Adonis – He is dead.” “Peace. He is not dead he doth not sleep – he hath wakened from the dream of life

NL: O huilen om Adonis – Hij is dood.” “Vrede. Hij is niet dood hij slaapt niet – hij is ontwaakt uit de droom van het leven

— Percy Bysshe Shelley


I have drunken deep of joy,And I will taste no other wine tonight.

NL: Ik heb diep van vreugde gedronken, en ik zal vanavond geen andere wijn proeven.

— Percy Bysshe Shelley


I arise from dreams of thee,And a spirit in my feetHas led me- who knows how?To thy chamber-window, Sweet!

NL: Ik sta op uit dromen van u, en een geest in mijn voeten heeft mij geleid – wie weet hoe?Naar uw kamer-venster, Zoet!

— Percy Bysshe Shelley


Poetry is a mirror which makes beautiful that which is distorted

NL: Poëzie is een spiegel die mooi maakt wat vervormd is

— Percy Bysshe Shelley


When soul meets soul on lovers’ lips.

NL: Als de ziel op de lippen van de geliefden komt.

— Percy Bysshe Shelley, Prometheus Unbound


And the Spring arose on the garden fair,Like the Spirit of Love felt everywhere;And each flower and herb on Earth’s dark breastRose from the dreams of its wintry rest.

NL: En de Lente stond op op de tuinmarkt, zoals de Geest van Liefde overal voelde;En elke bloem en kruid op Aarde’s donkere borstRose uit de dromen van zijn winterse rust.

— Percy Bysshe Shelley, The Complete Poems