Oprah Winfrey quotes | 17 quotes van Oprah Winfrey

Ben je op zoek naar een Oprah Winfrey quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Oprah Winfrey quotes. Veel leesplezier!

Oprah Winfrey quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Oprah Winfrey verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Oprah Winfrey quotes:

I believe that every single event in life happens in an opportunity to choose love over fear.

NL: Ik geloof dat elke gebeurtenis in het leven gebeurt in een kans om liefde te kiezen boven angst.

— Oprah Winfrey


You can have it all. Just not all at once.

NL: Je mag alles hebben. Maar niet allemaal tegelijk.

— Oprah Winfrey


Be thankful for what you have; you’ll end up having more. If you concentrate on what you don’t have, you will never, ever have enough

NL: Wees dankbaar voor wat je hebt, je krijgt uiteindelijk meer. Als je je concentreert op wat je niet hebt, zul je nooit genoeg hebben.

— Oprah Winfrey


The biggest adventure you can ever take is to live the life of your dreams.

NL: Het grootste avontuur dat je ooit kunt maken is om het leven van je dromen te leven.

— Oprah Winfrey


The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate.

NL: Hoe meer je je leven prijst en viert, hoe meer er in het leven is om te vieren.

— Oprah Winfrey


We can’t become what we need to be by remaining what we are.

NL: We kunnen niet worden wat we moeten zijn door te blijven wat we zijn.

— Oprah Winfrey


Doing the best at this moment puts you in the best place for the mext moment

NL: Het beste doen op dit moment zet je op de beste plek voor het mext moment

— Oprah Winfrey


Turn your wounds into wisdom.

NL: Verander je wonden in wijsheid.

— Oprah Winfrey


I’ve come to believe that each of us has a personal calling that’s as unique as a fingerprint – and that the best way to succeed is to discover what you love and then find a way to offer it to others in the form of service, working hard, and also allowing the energy of the universe to lead you.

NL: Ik ben gaan geloven dat ieder van ons een persoonlijke roeping heeft die zo uniek is als een vingerafdruk – en dat de beste manier om te slagen is om te ontdekken waar je van houdt en dan een manier te vinden om het aan anderen aan te bieden in de vorm van dienstbaarheid, hard te werken, en ook de energie van het universum te laten leiden.

— Oprah Winfrey


Self-esteem comes from being able to define the world in your own terms and refusing to abide by the judgments of others.

NL: Zelfrespect komt voort uit het kunnen definiëren van de wereld in jullie eigen termen en het weigeren zich te houden aan de oordelen van anderen.

— Oprah Winfrey


In the mist of Difficulty lies Opportunity.

NL: In de mist van Moeilijkheid ligt Opportunity.

— Oprah Winfrey


All pain is the same.

NL: Alle pijn is hetzelfde.

— Oprah Winfrey


Listen. Pay attention. Treasure every moment.

NL: Luister. Let op. Schat elk moment.

— Oprah Winfrey


Opportunity may knock only once but temptation leans on the door bell

NL: De kans mag maar één keer kloppen, maar verleiding leunt op de deurbel

— Oprah Winfrey, Oprah Winfrey Speaks: Insights from the World’s Most Influential Voice


The happiness you feel is in direct proportion to the love you give.

NL: Het geluk dat je voelt is in directe verhouding tot de liefde die je geeft.

— Oprah Winfrey


If a man wants you, nothing can keep him away. If he doesn’t want you, nothing can make him stay.

NL: Als een man je wil, kan niets hem weghouden. Als hij jou niet wil, kan niets hem laten blijven.

— Oprah Winfrey


A mentor is someone who allows you to see the hope inside yourself.

NL: Een mentor is iemand die je de hoop in jezelf laat zien.

— Oprah Winfrey