Olga Goa quotes | 24 quotes van Olga Goa

Ben je op zoek naar een Olga Goa quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Olga Goa quotes. Veel leesplezier!

Olga Goa quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Olga Goa verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Olga Goa quotes:

Scusi mia bella*, but it runs in the blood of all Italians to be skillful lovers. So you have to get used to this.

NL: Scusi mia bella*, maar het loopt in het bloed van alle Italianen om bekwame minnaars te zijn. Dus je moet hier aan wennen.

— Olga Goa, Fateful Italian Passion


You can’t push me away, mio cuore. You can’t!

NL: Je kunt me niet wegduwen, Mio Cuore. Dat kan je niet!

— Olga Goa, Fateful Italian Passion


I don’t want you to leave. I want you to stay.

NL: Ik wil niet dat je weggaat. Ik wil dat je blijft.

— Olga Goa, Fateful Italian Passion


A brave girl! And a unique one. The best that I have ever met in my life.

NL: Een dapper meisje. En een unieke. Het beste dat ik ooit heb ontmoet in mijn leven.

— Olga Goa, Fateful Italian Passion


You’re very naive and innocent, and don’t understand a lot of things yet.

NL: Je bent erg naïef en onschuldig, en begrijpt nog niet veel dingen.

— Olga Goa, Fateful Italian Passion


I swear I won’t touch you even with a finger until you ask me yourself.

NL: Ik zweer dat ik je niet aanraak, zelfs niet met een vinger, totdat je het me zelf vraagt.

— Olga Goa, Fateful Italian Passion


Don’t be shy, dear. I’m too old for you to be embarrassed by me.

NL: Wees niet verlegen, lieverd. Ik ben te oud om je voor me te schamen.

— Olga Goa, Fateful Italian Passion


The words of men cannot be trusted, especially men like you!

NL: De woorden van mannen zijn niet te vertrouwen, vooral mannen zoals jij!

— Olga Goa, Fateful Italian Passion


If you go on touching me, I’ll catch fire before your eyes.

NL: Als je me blijft aanraken, vat ik vuur voor je ogen.

— Olga Goa, Fateful Italian Passion


I cannot believe that you’re still a girl. Your kisses don’t seem that innocent. They are driving me crazy.

NL: Ik kan niet geloven dat je nog steeds een meisje bent. Je kusjes lijken niet zo onschuldig. Ze maken me gek.

— Olga Goa, Fateful Italian Passion


I’m giving pleasure to you. Don’t interfere.

NL: Ik geef je plezier. Bemoei je er niet mee.

— Olga Goa


Forget everything that surrounds you. Think that there’s just you and me in this wide world.

NL: Vergeet alles wat je omringt. Denk dat er alleen jij en ik in deze wijde wereld zijn.

— Olga Goa, Fateful Italian Passion


I think the word ‘pleasure’ is unknown to you. More precisely, its practical meaning.

NL: Ik denk dat het woord “plezier” onbekend is voor u. Meer in het bijzonder, de praktische betekenis ervan.

— Olga Goa, Fateful Italian Passion


You are like a narcotic plant.

NL: Je bent net een narcoticafabriek.

— Olga Goa, Fateful Italian Passion


If your parents left you, it doesn’t mean that other people will also do it to you.

NL: Als je ouders je verlaten, betekent het niet dat andere mensen het ook met je zullen doen.

— Olga Goa, Fateful Italian Passion


Stop smiling as if I’ve been acquainted with you for ages!

NL: Stop met lachen alsof ik je al eeuwen ken!

— Olga Goa, Fateful Italian Passion


Everyone thinks to the extent of their own depravity.

NL: Iedereen denkt in de mate van zijn eigen verdorvenheid.

— Olga Goa, Fateful Italian Passion


If you were three times poor, I would still have paid attention to you and fell head over heels in love with you.

NL: Als je drie keer arm was, had ik nog steeds aandacht aan je besteed… en was ik helemaal verliefd op je geworden.

— Olga Goa, Fateful Italian Passion


I need only you, Milano, not your money.

NL: Ik heb alleen jou nodig, Milano, niet je geld.

— Olga Goa, Fateful Italian Passion


It’s just like in a Brazilian serial! Destiny has brought us together.

NL: Het is net als in een Braziliaanse serie! Het lot heeft ons bij elkaar gebracht.

— Olga Goa, Fateful Italian Passion


I’m afraid that if we move on to such topics, I won’t be able to let you go safe and sound.

NL: Ik ben bang dat als we verder gaan met zulke onderwerpen, ik je niet in staat zal zijn om veilig en gezond te gaan.

— Olga Goa, Fateful Italian Passion


And you haven’t got a ‘pause’ button, have you? You are just uncontrollable!

NL: En je hebt geen..pauze knop, heb je? Je bent gewoon oncontroleerbaar!

— Olga Goa, Fateful Italian Passion


Everyone thinks to the extent of their own depravity,” #HenriettaLedyanova , #FatefulItalianPassion .

NL: Iedereen denkt in de mate van hun eigen verdorvenheid,… #HenriettaLedyanova, #FatefulItalianPassion.

— Olga Goa, Fateful Italian Passion


Don’t be shy, dear. I’m too old for you to be embarrassed by me.” #RicardoAlonso , #FatefulItalianPassion.

NL: Wees niet verlegen, lieverd. Ik ben te oud voor je om je voor me te schamen.

— Olga Goa