Napz Cherub Pellazo quotes | 15 quotes van Napz Cherub Pellazo

Ben je op zoek naar een Napz Cherub Pellazo quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Napz Cherub Pellazo quotes. Veel leesplezier!

Napz Cherub Pellazo quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Napz Cherub Pellazo verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Napz Cherub Pellazo quotes:

Sad story always end up with a happy ending. Wrong choices end up with a lesson as your tool in life.

NL: Triest verhaal eindigt altijd met een happy end. Verkeerde keuzes eindigen met een les als je gereedschap in het leven.

— Napz Cherub Pellazo


What made me become what I am now is just a reflection of how you have made me.

NL: Wat me veranderd heeft in wat ik nu ben… is gewoon een weerspiegeling van hoe je me gemaakt hebt.

— Napz Cherub Pellazo


Life is a matter of choosing what is good for you.

NL: Het leven is een kwestie van kiezen wat goed voor je is.

— Napz Cherub Pellazo


Never doubt, when you begin with something that it will end in failure. Our thought is transformed as picture in our mind.

NL: Twijfel nooit, wanneer je begint met iets dat zal eindigen in mislukking. Onze gedachte is veranderd als beeld in onze geest.

— Napz Cherub Pellazo


You are the draftsman and craftsman of your own destiny.

NL: Jij bent de tekenaar en vakman van je eigen lot.

— Napz Cherub Pellazo


May we all listen to what’s really going on with our friends and loved ones. Listen and stand with them in their pain and their joy.

NL: Mogen we allemaal luisteren naar wat er echt aan de hand is met onze vrienden en dierbaren. Luister en sta met hen in hun pijn en hun vreugde.

— Napz Cherub Pellazo


The real happiness is self-contentment.

NL: Het echte geluk is zelfgenoegzaamheid.

— Napz Cherub Pellazo


Don’t let someone treat you like shit or you’re just one of many options,’ Know your worth…’Remember!, One of The most powerful thing about time is…it CHANGES..’ everything! that defines you’

NL: Laat je niet behandelen als stront of je bent gewoon een van de vele opties, ‘Ken je waarde… ‘Onthoud!, Een van de meest krachtige ding over de tijd is… het verandert…’ alles! dat definieert u’

— Napz Cherub Pellazo


Count your blessings take care of the people you love.’Happy father’s day to all the greatest POP,DAD,KIN in the world.

NL: Tel je zegeningen, zorg voor de mensen van wie je houdt.’Happy vader’s day to all the greatest POP,DAD,KIN in the world.

— Napz Cherub Pellazo


Good Morning Humans…’It’s Monday don’t forget to be awesome, make it a good one

NL: Goedemorgen mensen… het is maandag vergeet niet om geweldig te zijn, maak er een goede van.

— Napz Cherub Pellazo


Focus on your portal, trust the process, don’t get so involved in the desires or beliefs of others that cause you confusion and compromise your own alignment. – – The universe loves a believer!

NL: Focus op uw portal, vertrouw op het proces, raak niet zo betrokken bij de verlangens of overtuigingen van anderen die u verwarring veroorzaken en uw eigen uitlijning in gevaar brengen. Het universum houdt van een gelovige.

— Napz Cherub Pellazo


Choose a job you love, Your work is going to fill a large part of your life.

NL: Kies een baan waar je van houdt, je werk gaat een groot deel van je leven vullen.

— Napz Cherub Pellazo


All of your failures, are training grounds

NL: Al je mislukkingen, zijn trainingsgronden.

— Napz Cherub Pellazo


APRIL 20, 2017 Day 110 of 365…God did not bring you far to fail you now, it has full of succession both good vibes and bad times. But still have a way

NL: APRIL 20, 2017 Dag 110 van 365…God bracht je niet ver om je nu te laten zakken, het heeft vol van opvolging zowel goede vibes als slechte tijden. Maar ik heb nog steeds een manier.

— Napz Cherub Pellazo


At the end of the day, you control your happiness at peace.

NL: Aan het eind van de dag, controleer je je geluk in vrede.

— Napz Cherub Pellazo