Munia Khan quotes | 11 quotes van Munia Khan

Ben je op zoek naar een Munia Khan quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Munia Khan quotes. Veel leesplezier!

Munia Khan quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Munia Khan verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Munia Khan quotes:

A moment’s beginning ends in a moment

NL: Een moment waarop het begin eindigt in een moment

— Munia Khan


Crossing the limit is not my styleMy footsteps meander less than a mileI travel the world perhaps in a minuteYet a dream, to me, is never infinite!

NL: Het overschrijden van de limiet is niet mijn stijlMijn voetstappen meanderen minder dan een mijlIk reis de wereld misschien in een minuutToch een droom, voor mij, is nooit oneindig!

— Munia Khan


Nothing is dark when you embosom your own light within you

NL: Niets is donker als je je eigen licht in je embosom

— Munia Khan


Truth will keep on telling the truthLies will lie to be more uncouthNo more rainbow after the stormNowhere to escape leaving the norm

NL: De waarheid zal de waarheid blijven vertellenLeugens zullen liegen om meer onkuis te zijnGeen regenboog meer na de stormNergens om te ontsnappen aan de norm

— Munia Khan


People say- ‘NASA lies.’ I say- ’the moon knows it all. Look at the moon and forget the spinning flat world.

NL: Mensen zeggen… ‘NASA leugens.’ Ik zeg… ‘de maan weet het allemaal. Kijk naar de maan en vergeet de draaiende platte wereld.

— Munia Khan


Tomorrow is the only future we have. Let’s live to love it!

NL: Morgen is de enige toekomst die we hebben. Laten we leven om ervan te houden!

— Munia Khan


Let the blue of the sky and ocean take your blue away when you feel blue

NL: Laat het blauw van de hemel en de oceaan je blauw weghalen als je je blauw voelt

— Munia Khan


Who’s gonna bring the wild animals some hope? If we don’t love them the way they are..

NL: Wie gaat de wilde dieren wat hoop brengen? Als we niet van ze houden zoals ze zijn..

— Munia Khan


Death’s life should have listened to the moonly whispers of breathing in the coldest nights

NL: Doodsleven had moeten luisteren naar het gefluister van ademen in de koudste nachten.

— Munia Khan


Love is like dried flowers sometimes. Even though you watch the petals shrink and change colour, you cannot help treasuring them

NL: Liefde is als gedroogde bloemen soms. Ook al zie je de bloemblaadjes krimpen en van kleur veranderen, je kunt het niet helpen om ze te schatten.

— Munia Khan


All shadows of clouds the sun cannot hide like the moon cannot stop oceanic tide;but a hidden star can still be smiling at night’s black spell on darkness, beguiling

NL: Alle schaduwen van wolken de zon kan zich niet verbergen als de maan niet kan stoppen oceanisch getij; maar een verborgen ster kan nog steeds glimlachen’s nachts zwarte spreuk op duisternis, betoverend

— Munia Khan