Morrissey quotes | 13 quotes van Morrissey

Ben je op zoek naar een Morrissey quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Morrissey quotes. Veel leesplezier!

Morrissey quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Morrissey verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Morrissey quotes:

Disappointment came to me,and booted me,and bruised and hurt me,but that’s how people grow up.

NL: Teleurstelling kwam naar me toe, en schopte me, en kneuzte en kwetste me, maar dat is hoe mensen opgroeien.

— Morrissey


Tried living in the real world instead of a shell, but I was bored before I even began.

NL: Ik probeerde in de echte wereld te leven in plaats van een schelp, maar ik verveelde me al voordat ik begon.

— Morrissey


Don’t leave it all unsaid,somewhere in the wasteland of your head.

NL: Laat het niet allemaal onbezoldigd, ergens in de woestenij van je hoofd.

— Morrissey


I can chase you, and I can catch you,but there is nothing I can do to make you mine.

NL: Ik kan je achtervolgen, en ik kan je pakken, maar er is niets wat ik kan doen om jou de mijne te maken.

— Morrissey


There’s so much destruction all over the world – and all you can do is complain about ME!

NL: Er is zoveel vernietiging over de hele wereld – en alles wat jullie kunnen doen is klagen over MIJ!

— Morrissey


Now this might disturb you, but I find I’m OK by myself;and I don’t need you or your benevolence to make sense.

NL: Dit zou je kunnen storen, maar ik vind dat ik in mijn eentje oké ben; en ik heb jou of je welwillendheid niet nodig om logisch te zijn.

— Morrissey


I still don’t belong to anyone – I am mine.

NL: Ik ben nog steeds van niemand – ik ben van mij.

— Morrissey


Last night I dreamt that somebody loved me.No hope, no harm; just another false alarm

NL: Gisteravond droomde ik dat iemand van me hield.Geen hoop, geen kwaad; gewoon weer een vals alarm

— Morrissey


You’re not right in the head, and nor am I, and this is why….this is why I like you.

NL: Je bent niet goed in je hoofd, en ik ook niet, en dit is waarom… dit is waarom ik je leuk vind.

— Morrissey


I am human and I need to be loved,just like everybody else does.

NL: Ik ben menselijk en ik moet geliefd worden, net als iedereen.

— Morrissey


Rejection is one thing – but rejection from a fool is cruel.

NL: Afwijzing is één ding – maar afwijzing van een dwaas is wreed.

— Morrissey


In my life Why do I give valuable time To people who don’t care if I live or die ?

NL: Waarom geef ik waardevolle tijd aan mensen die er niets om geven of ik leef of sterf?

— Morrissey


If you must write prose or poems, the words you use should be your own. Don’t plagiarize or take ‘on loan’. There’s always someone, somewhere, with a big nose, who knows, who’ll trip you up and laugh when you fall.

NL: Als je proza of gedichten moet schrijven, moeten de woorden die je gebruikt van jezelf zijn. Niet plagiaat of ‘in bruikleen’ nemen. Er is altijd iemand, ergens, met een grote neus, wie weet, die je zal struikelen en lachen als je valt.

— Morrissey