Melody Lee quotes | 10 quotes van Melody Lee

Ben je op zoek naar een Melody Lee quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Melody Lee quotes. Veel leesplezier!

Melody Lee quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Melody Lee verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Melody Lee quotes:

Her eyes, full of ancient, sacred wisdom. Her bones, deposits of inherited bravery. She is a proud descendant of strong, courageous women who went to the stakes fighting for their truths.

NL: Haar ogen, vol oude, heilige wijsheid. Haar botten, afzettingen van geërfde moed. Ze is een trotse afstammeling van sterke, moedige vrouwen die voor hun waarheden vochten.

— Melody Lee, Moon Gypsy


Be with someone who willingly runs in the storm with you, not someone who cowers away because of turbulent winds.

NL: Wees bij iemand die vrijwillig met je meeloopt in de storm, niet iemand die wegkwijnt vanwege turbulente winden.

— Melody Lee, Moon Gypsy


Unusual things, they quickly grab my attention. Messy hair and rainy days are my kinds of perfection, but I mostly love when you kiss me hard and take me beyond this realm to that holy place I only find with you.

NL: Ongewone dingen, ze grijpen snel mijn aandacht. Rot haar en regenachtige dagen zijn mijn soort van perfectie, maar ik hou er vooral van als je me hard kust en me verder brengt dan dit rijk naar die heilige plek die ik alleen met jou vind.

— Melody Lee, Moon Gypsy


There are those times when you need to push negative people aside, give fear a swift kick in the ass and fire up your dreams.

NL: Er zijn die momenten dat je negatieve mensen opzij moet duwen, angst een snelle trap in je kont moet geven en je dromen moet aanwakkeren.

— Melody Lee, Moon Gypsy


When catastrophe strikes compassion and love unite. A storm can’t break the spirit of love. A storm may crack your windows, tear off your roof, wreck your house, but it absolutely cannot destroy the foundation you hold within yourself. Stay strong. Stay rooted. Carry love in your heart, always, and know the sacred things in life can’t be touched.

NL: Wanneer een catastrofe compassie treft en liefde zich verenigt. Een storm kan de liefde niet breken. Een storm kan je ramen kraken, je dak eraf scheuren, je huis verwoesten, maar het kan absoluut niet de fundering vernietigen die je in jezelf hebt. Blijf sterk. Blijf geworteld. Draag liefde in je hart, altijd, en weet dat de heilige dingen in het leven niet kunnen worden aangeraakt.

— Melody Lee, Moon Gypsy


Pour yourself a cup of steaming coffee, honey, then come pour yourself into me. I need you like you need your morning fix. You need me to breathe. And today I need you to love me like a storm. Love is the only thing that will heal our tormented hearts. Love is the only thing that will set us free.

NL: Schenk jezelf een kop stomende koffie in, lieverd, en giet jezelf dan in mij. Ik heb je nodig zoals je je ochtendreparatie nodig hebt. Je hebt me nodig om te ademen. En vandaag wil ik dat je van me houdt als een storm. Liefde is het enige dat onze gekwelde harten zal genezen. Liefde is het enige dat ons zal bevrijden.

— Melody Lee, Moon Gypsy


She’s into authentic hearts and mind shattering conversations. Good music and quirky art. Weirdness and eccentric people. Love, kindness and genuine souls. She’s into all this and so much more.

NL: Ze raakt in authentieke harten en geest verbrijzelende gesprekken. Goede muziek en eigenzinnige kunst. Vreemdheid en excentrieke mensen. Liefde, vriendelijkheid en echte zielen. Ze houdt van dit alles en nog veel meer.

— Melody Lee, Moon Gypsy


She’s a dark-eyed, red flame, bohemian hurricane.

NL: Ze is een donkere, rode vlam, boheemse orkaan.

— Melody Lee, Moon Gypsy


I swear that girl was born with a pen in her hand, the moon in her hair and stars in her soul.

NL: Ik zweer dat dat meisje werd geboren met een pen in haar hand, de maan in haar haar en sterren in haar ziel.

— Melody Lee, Moon Gypsy


Don’t be afraid to wake up your dream… give it a hard nudge, a toss of cold water… make it leap, make it fly. Dreams won’t come to life without action.

NL: Wees niet bang om je droom wakker te maken… geef het een harde duw, een worp koud water… laat het springen, laat het vliegen. Dromen komen niet tot leven zonder actie.

— Melody Lee, Moon Gypsy