Meg Cabot quotes | 10 quotes van Meg Cabot

Ben je op zoek naar een Meg Cabot quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Meg Cabot quotes. Veel leesplezier!

Meg Cabot quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Meg Cabot verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Meg Cabot quotes:

There will be no more British guys. Unless they are members of the royal family, of course.

NL: Er zullen geen Britse jongens meer zijn. Tenzij ze lid zijn van de koninklijke familie, natuurlijk.

— Meg Cabot, Queen of Babble


Being brave is when you have to do something because you know it is right, but at the same time, you are afraid to do it, because it might hurt or whatever. But you do it anyway.

NL: Dapper zijn is wanneer je iets moet doen omdat je weet dat het juist is, maar tegelijkertijd ben je bang om het te doen, omdat het pijn kan doen of wat dan ook. Maar je doet het toch.

— Meg Cabot, All-American Girl


Wait. Why am I thinking about Krispy Kremes? We’re supposed to be exercising.

NL: Wacht. Waarom denk ik aan Krispy Kremes? We zouden moeten trainen.

— Meg Cabot, Big Boned


Bite me, Harry Potter.

NL: Bijt me, Harry Potter.

— Meg Cabot, Runaway


You know your Lamborghini is on fire, right?

NL: Je weet dat je Lamborghini in brand staat, toch?

— Meg Cabot, Runaway


And in what fairy tale would John ever be any sane person’s idea of Prince Charming anyway? He was the opposite of charming. More like Prince Terrifying.

NL: En in welk sprookje zou John ooit een gezond persoon zijn idee van Prince Charming? Hij was het tegenovergestelde van charmant. Eerder Prins Angstaanjagend.

— Meg Cabot, Abandon


The fact is, I love him. He’s the boy I want and one day he’ll be MINE.

NL: Het feit is, ik hou van hem. Hij is de jongen die ik wil en op een dag zal hij van mij zijn.

— Meg Cabot, Princess in Training


I’ve never even been to Long Island

NL: Ik ben nog nooit op Long Island geweest.

— Meg Cabot, Jinx


Did you let him know that if he can’t see fit to return your blow job immediately, you will have no choice but to sue?

NL: Heb je hem laten weten dat als hij het niet nodig vindt om je pijpbeurt onmiddellijk terug te geven, je geen andere keuze hebt dan je aan te klagen?

— Meg Cabot, Queen of Babble


It’s what’s known as an origin myth. What happened to me? That’s no myth.

NL: Het is wat bekend staat als een oorsprongsmythe. Wat is er met me gebeurd? Dat is geen mythe.

— Meg Cabot, Abandon