Marissa Meyer quotes | 10 quotes van Marissa Meyer

Ben je op zoek naar een Marissa Meyer quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Marissa Meyer quotes. Veel leesplezier!

Marissa Meyer quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Marissa Meyer verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Marissa Meyer quotes:

Maybe there isn’t such a thing as fate. Maybe it’s just the opportunities we’re given, and what we do with them. I’m beginning to think that maybe great, epic romances don’t just happen. We have to make them ourselves.

NL: Misschien is er niet zoiets als het lot. Misschien is het gewoon de kansen die we krijgen, en wat we ermee doen. Ik begin te denken dat misschien grote, epische romances niet gewoon gebeuren. We moeten ze zelf maken.

— Marissa Meyer, Cress


I knew they would kill me when they found out, but…” He struggled for words, releasing a sharp breath. “I think I realized that I would rather die because I betrayed them, than live because I betrayed you.

NL: Ik wist dat ze me zouden vermoorden als ze erachter kwamen, maar…………hij worstelde om woorden, waardoor hij een scherpe adem losmaakte. Ik denk dat ik besefte dat ik liever zou sterven omdat ik hen verraden, dan leven omdat ik je verraden.

— Marissa Meyer, Scarlet


But you’re the only one, Scarlet. You’ll always be the only one.

NL: Maar jij bent de enige, Scarlet. Je zult altijd de enige zijn.

— Marissa Meyer, Scarlet


We met less than a week ago and in that time I’ve done nothing but lie and cheat and betray you. I know. But if you give me a chance…all I want is to protect you. To be near you. For as long as I’m able.

NL: We hebben elkaar minder dan een week geleden ontmoet en in die tijd heb ik niets anders gedaan dan liegen, bedriegen en je verraden. Ik weet het. Maar als je me een kans geeft… wil ik je alleen maar beschermen. Om dicht bij je te zijn. Zolang als ik kan.

— Marissa Meyer, Scarlet


A heart, once stolen, can never be taken back.

NL: Een hart, ooit gestolen, kan nooit meer worden teruggenomen.

— Marissa Meyer, Heartless


I’m sure I’ll feel much more grateful when I find a guy who thinks complex wiring in a girl is a turn-on.

NL: Ik weet zeker dat ik veel dankbaarder zal zijn als ik een man vind die denkt dat complexe bedrading in een meisje opwindend is.

— Marissa Meyer, Cinder


I believe it is the mark of a great leader to question the decisions that came before him.

NL: Ik geloof dat het een teken is van een groot leider om vraagtekens te plaatsen bij de beslissingen die hem voorkwamen.

— Marissa Meyer, Cress


Over everything, I choose you

NL: Over alles, kies ik jou.

— Marissa Meyer, Heartless


But hoping,” he said, “is how the impossible can be possible after all.

NL: Maar hopen,” zei hij, “is hoe het onmogelijke toch mogelijk kan zijn.

— Marissa Meyer, Heartless


One to be a murderer. One to be a Martyr. One to be a Monarch. One to go Mad

NL: Eén om een moordenaar te zijn. Eén om een martelaar te zijn. Eén om een monarch te zijn. One to go Mad

— Marissa Meyer, Heartless