Marilyn Monroe quotes | 12 quotes van Marilyn Monroe

Ben je op zoek naar een Marilyn Monroe quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Marilyn Monroe quotes. Veel leesplezier!

Marilyn Monroe quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Marilyn Monroe verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Marilyn Monroe quotes:

I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best.

NL: Ik ben egoïstisch, ongeduldig en een beetje onzeker. Ik maak fouten, ik ben uit de hand gelopen en soms moeilijk aan te pakken. Maar als je me niet aankan op mijn slechtst, dan verdien je me zeker niet op mijn best.

— Marilyn Monroe


If you can make a woman laugh, you can make her do anything.

NL: Als je een vrouw kunt laten lachen, kun je haar alles laten doen.

— Marilyn Monroe


The real lover is the man who can thrill you by kissing your forehead or smiling into your eyes or just staring into space.

NL: De echte minnaar is de man die je kan opwinden door je voorhoofd te kussen of in je ogen te glimlachen of gewoon de ruimte in te staren.

— Marilyn Monroe


I have feelings too. I am still human. All I want is to be loved, for myself and for my talent.

NL: Ik heb ook gevoelens. Ik ben nog steeds een mens. Ik wil alleen maar geliefd worden, voor mezelf en voor mijn talent.

— Marilyn Monroe


I could never pretend something I didn’t feel. I could never make love if I didn’t love, and if I loved I could no more hide the fact than change the color of my eyes.

NL: Ik kon nooit doen alsof ik iets niet voelde. Ik zou nooit de liefde kunnen bedrijven als ik niet liefhad, en als ik liefhad kon ik het feit niet meer verbergen dan de kleur van mijn ogen veranderen.

— Marilyn Monroe, My Story


You might as well make yourself fly as to make yourself love.

NL: Je kunt jezelf net zo goed laten vliegen als jezelf vrijen.

— Marilyn Monroe, My Story


Imperfection is beauty, madness is genius and it’s better to be absolutely ridiculous than absolutely boring.

NL: Imperfectie is schoonheid, waanzin is geniaal en het is beter om absoluut belachelijk te zijn dan absoluut saai.

— Marilyn Monroe


Wanting to be someone else is a waste of the person you are.

NL: Iemand anders willen zijn is een verspilling van de persoon die je bent.

— Marilyn Monroe


Just because you fall once, doesn’t mean you’re fall at everything. Keep trying, hold on, and always trust yourself, because if you don’t then who will??

NL: Alleen omdat je één keer valt, betekent niet dat je overal in valt. Blijf proberen, hou vol, en vertrouw jezelf altijd, want als je dat niet doet, wie dan wel??

— Marilyn Monroe


What do I wear in bed? Why, Chanel No. 5, of course

NL: Wat draag ik in bed? Waarom, Chanel Nee. 5, natuurlijk.

— Marilyn Monroe


Husbands are chiefly good as lovers when they are betraying their wives.

NL: Mannen zijn vooral goed als minnaars als ze hun vrouwen verraden.

— Marilyn Monroe


For those who are poor in happiness, each time is a first time; happiness never becomes a habit.

NL: Voor degenen die arm zijn in geluk, is elke keer een eerste keer; geluk wordt nooit een gewoonte.

— Marilyn Monroe, My Story