Mae West quotes | 14 quotes van Mae West

Ben je op zoek naar een Mae West quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Mae West quotes. Veel leesplezier!

Mae West quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Mae West verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Mae West quotes:

You only live once, but if you do it right, once is enough.

NL: Je leeft maar één keer, maar als je het goed doet, is één keer genoeg.

— Mae West


I’ll try anything once, twice if I like it, three times to make sure.

NL: Ik probeer alles een keer, twee keer als ik het leuk vind, drie keer om er zeker van te zijn.

— Mae West


It’s not the men in your life that matters, it’s the life in your men.

NL: Het gaat niet om de mannen in je leven, maar om het leven in je mannen.

— Mae West


I never said it would be easy, I only said it would be worth it.

NL: Ik heb nooit gezegd dat het makkelijk zou zijn, ik zei alleen dat het het waard zou zijn.

— Mae West


I never loved another person the way I loved myself.

NL: Ik heb nooit van een ander gehouden zoals ik van mezelf hield.

— Mae West


I generally avoid temptation unless I can’t resist it.

NL: Ik vermijd verleiding, tenzij ik het niet kan weerstaan.

— Mae West


I wrote the story myself. It’s about a girl who lost her reputation and never missed it.

NL: Ik heb het zelf geschreven. Het gaat over een meisje dat haar reputatie verloor en het nooit miste.

— Mae West


Good sex is like good bridge. If you don’t have a good partner, you’d better have a good hand.

NL: Goede seks is als een goede brug. Als je geen goede partner hebt, kun je maar beter een goede hand hebben.

— Mae West


I never worry about diets. The only carrots that interest me are the number you get in a diamond.

NL: Ik maak me nooit zorgen over diëten. De enige wortelen die me interesseren zijn het nummer dat je krijgt in een diamant.

— Mae West


He who hesitates is a damned fool.

NL: Hij die aarzelt is een verdomde dwaas.

— Mae West


Getting married is like trading in the adoration of many for the sarcasm of one.

NL: Trouwen is als handelen in de aanbidding van velen voor het sarcasme van één.

— Mae West


She’s the kind of girl who climbed the ladder of success wrong by wrong.

NL: Ze is het soort meisje dat de ladder van succes verkeerd beklom.

— Mae West


Goodness had nothing to do with it.

NL: God had er niets mee te maken.

— Mae West, She Done Him Wrong


You are never too old to become younger!

NL: Je bent nooit te oud om jonger te worden.

— Mae West