Lolly Daskal quotes | 16 quotes van Lolly Daskal

Ben je op zoek naar een Lolly Daskal quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Lolly Daskal quotes. Veel leesplezier!

Lolly Daskal quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Lolly Daskal verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Lolly Daskal quotes:

Many people spend more time looking at their failures than focusing on their successes.

NL: Veel mensen besteden meer tijd aan het bekijken van hun mislukkingen dan zich te concentreren op hun successen.

— Lolly Daskal, The Leadership Gap: What Gets Between You and Your Greatness


Don’t blame others. it won’t make you a better person.

NL: Geef anderen niet de schuld. Het zal je geen beter mens maken.

— Lolly Daskal, The Leadership Gap: What Gets Between You and Your Greatness


Becoming a great leader doesn’t mean being perfect. it means living with your imperfections.

NL: Een grote leider worden betekent niet perfect zijn. Het betekent leven met je onvolkomenheden.

— Lolly Daskal, The Leadership Gap: What Gets Between You and Your Greatness


Do not allow your inner doubts to keep you from achieving what you can do.

NL: Sta niet toe dat je innerlijke twijfels je ervan weerhouden te bereiken wat je kunt doen.

— Lolly Daskal, The Leadership Gap: What Gets Between You and Your Greatness


When your intuition is strong, follow it.

NL: Als je intuïtie sterk is, volg het dan.

— Lolly Daskal, The Leadership Gap: What Gets Between You and Your Greatness


Intuition is a sense of knowing how to act decisively without needing to know why.

NL: Intuïtie is een gevoel van weten hoe je daadkrachtig moet handelen zonder te hoeven weten waarom.

— Lolly Daskal, The Leadership Gap: What Gets Between You and Your Greatness


Don’t set your own goals by what other people make important.

NL: Stel je eigen doelen niet op wat andere mensen belangrijk maken.

— Lolly Daskal, The Leadership Gap: What Gets Between You and Your Greatness


Focus on how far you have come in liferather than looking at the accomplishments of others.

NL: Concentreer je op hoe ver je bent gekomen in het leven in plaats van te kijken naar de prestaties van anderen.

— Lolly Daskal, The Leadership Gap: What Gets Between You and Your Greatness


Self-assurance reassures others and reassures yourself.

NL: Zelfzekerheid stelt anderen gerust en stelt jezelf gerust.

— Lolly Daskal, The Leadership Gap: What Gets Between You and Your Greatness


Greatness means setting out to make some difference somewhere to someone in someplace.

NL: Grootheid betekent dat je ergens een verschil wilt maken voor iemand op een plek.

— Lolly Daskal, The Leadership Gap: What Gets Between You and Your Greatness


The worst enemy of our humanity is our self-doubt.

NL: De ergste vijand van onze menselijkheid is onze zelftwijfel.

— Lolly Daskal, The Leadership Gap: What Gets Between You and Your Greatness


When we allow negative messages to fester in our head, they take on a life of their own.

NL: Als we negatieve boodschappen in ons hoofd laten festeren, nemen ze een eigen leven.

— Lolly Daskal, The Leadership Gap: What Gets Between You and Your Greatness


Don’t let any situation intimidate you, defeat you, or conquer you. you are stronger and smarter than anything that challenges you.

NL: Laat geen enkele situatie je intimideren, je verslaan of je veroveren. je bent sterker en slimmer dan alles wat je uitdaagt.

— Lolly Daskal


The sum of our greatness lies not in asking“what do I want to do?” but rather “who do I want to be?

NL: De som van onze grootheid ligt niet in het vragen wat ik wil doen?Maar in plaats daarvan wie wil ik zijn?

— Lolly Daskal, The Leadership Gap: What Gets Between You and Your Greatness


Within each of us are two competing sides, a polarity of character. Only one leads to greatness.

NL: Binnen ieder van ons zijn twee concurrerende kanten, een polariteit van karakter. Slechts één leidt tot grootsheid.

— Lolly Daskal, The Leadership Gap: What Gets Between You and Your Greatness


Your greatness is revealed not by the lights that shine upon you but by the light that shines within.

NL: Uw grootheid wordt niet geopenbaard door de lichten die op u schijnen, maar door het licht dat van binnen schijnt.

— Lolly Daskal, The Leadership Gap: What Gets Between You and Your Greatness