Ljupka Cvetanova quotes | 22 quotes van Ljupka Cvetanova

Ben je op zoek naar een Ljupka Cvetanova quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Ljupka Cvetanova quotes. Veel leesplezier!

Ljupka Cvetanova quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Ljupka Cvetanova verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Ljupka Cvetanova quotes:

Nothing is expensive when you promise.

NL: Niets is duur als je het belooft.

— Ljupka Cvetanova, The New Land


If time is money and you wasted my time, then give me back my money!

NL: Als tijd geld is en je verspilde mijn tijd, geef me dan mijn geld terug!

— Ljupka Cvetanova, The New Land


Go to bed! Someone is anxious to come into your dream.

NL: Ga naar bed. Iemand wil graag in jouw droom komen.

— Ljupka Cvetanova, The New Land


Once you drop a mask, you can never wear it again.

NL: Zodra je een masker laat vallen, kun je het nooit meer dragen.

— Ljupka Cvetanova, The New Land


People will never get in touch with democracy. It’s always surrounded by bodyguards.

NL: Mensen zullen nooit in contact komen met democratie. Het is altijd omringd door bodyguards.

— Ljupka Cvetanova, The New Land


Things are always either black or white. The grey in between is only a confusion.

NL: Dingen zijn altijd zwart of wit. Het grijze daartussen is slechts een verwarring.

— Ljupka Cvetanova, The New Land


Give a man a finger, he’ll put a wedding ring on it!

NL: Geef een man een vinger, hij zet er een trouwring op!

— Ljupka Cvetanova, The New Land


Playing a fool is the best paid role.

NL: Een dwaas spelen is de best betaalde rol.

— Ljupka Cvetanova, The New Land


In the beginning there was the Word. Then we broke it.

NL: In het begin was er het Woord. Toen hebben we het gebroken.

— Ljupka Cvetanova, The New Land


Repeat a lie a thousand times and it become a successful political campaign.

NL: Herhaal een leugen duizend keer en het wordt een succesvolle politieke campagne.

— Ljupka Cvetanova, The New Land


They would sweep their poverty under the carpet if only they had one.

NL: Ze zouden hun armoede onder het tapijt vegen als ze er maar één hadden.

— Ljupka Cvetanova, The New Land


In women he doesn’t trust! He is an atheist.

NL: In vrouwen die hij niet vertrouwt! Hij is een atheïst.

— Ljupka Cvetanova, The New Land


True friends chop the onions and cry together.

NL: Ware vrienden hakken de uien en huilen samen.

— Ljupka Cvetanova, The New Land


Women strive to be the change they want to see in the mirror.

NL: Vrouwen streven ernaar de verandering te zijn die ze in de spiegel willen zien.

— Ljupka Cvetanova, The New Land


I improvise therefore I exist!

NL: Ik improviseer dus ik besta!

— Ljupka Cvetanova, The New Land


Poor people! They build tunnels to reach the light.

NL: Arme mensen! Ze bouwen tunnels om het licht te bereiken.

— Ljupka Cvetanova, The New Land


My expectations for the future? A beautiful past.

NL: Mijn verwachtingen voor de toekomst? Een prachtig verleden.

— Ljupka Cvetanova, The New Land


I have a wide circle of friends, wide enough to keep them away from me.

NL: Ik heb een brede kring van vrienden, breed genoeg om ze bij me weg te houden.

— Ljupka Cvetanova, The New Land


If you don’t understand it, it’s art.

NL: Als je het niet begrijpt, is het kunst.

— Ljupka Cvetanova, The New Land


Keep your heads up! We are sinking!

NL: Hou je hoofd omhoog! We zinken.

— Ljupka Cvetanova, The New Land


Keep trying?I’d rather keep walking. I mean, whisky is whisky

NL: Blijf proberen?Ik blijf liever lopen. Whisky is whisky.

— Ljupka Cvetanova, The New Land


What does your birth date say about you? You are old!

NL: Wat zegt je geboortedatum over jou? Je bent oud.

— Ljupka Cvetanova, The New Land