Libba Bray quotes | 13 quotes van Libba Bray

Ben je op zoek naar een Libba Bray quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Libba Bray quotes. Veel leesplezier!

Libba Bray quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Libba Bray verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Libba Bray quotes:

I love you for who you are, not who the world thinks you should be.

NL: Ik hou van je om wie je bent, niet om wie de wereld denkt dat je moet zijn.

— Libba Bray, Beauty Queens


But we can’t go back. We can only go forward.

NL: Maar we kunnen niet terug. We kunnen alleen maar vooruit.

— Libba Bray


I run after her, not really giving chase. I’m running because I can, because I must.Because I want to see how far I can go before I have to stop.

NL: Ik ren achter haar aan, niet echt achtervolgen. Ik ben hardlopen omdat ik kan, omdat ik moet.Omdat ik wil zien hoe ver ik kan gaan voordat ik moet stoppen.

— Libba Bray, A Great and Terrible Beauty


I know because I read…Your mind is not a cage. It’s a garden. And it requires cultivating.

NL: Ik weet het omdat ik lees… Je geest is geen kooi. Het is een tuin. En het vereist cultivatie.

— Libba Bray


To those who will see, the world waits.

NL: Voor degenen die zullen zien, wacht de wereld.

— Libba Bray


I should never be left alone with my mind for too long.

NL: Ik zou nooit te lang alleen moeten blijven met mijn geest.

— Libba Bray


There is an ancient tribal proverb I once heard in India. It says that before we can see properly we must first shed our tears to clear the way.

NL: Er is een oud stamwoord dat ik ooit in India heb gehoord. Er staat dat voordat we goed kunnen zien, we eerst onze tranen moeten laten vallen om de weg vrij te maken.

— Libba Bray, The Sweet Far Thing


Peace is not happenstance. It is a living fire that must be fed constantly. It must be tended to with vigilance, else it dies out.

NL: Vrede is geen toeval. Het is een levend vuur dat constant gevoed moet worden. Het moet worden verzorgd met waakzaamheid, anders sterft het uit.

— Libba Bray, The Sweet Far Thing


Might. Is there any opiate more powerful than that word?

NL: Misschien. Is er een opiaat krachtiger dan dat woord?

— Libba Bray, A Great and Terrible Beauty


Who but the mad would choose to keep on living? In the end, aren’t we all just a little crazy?

NL: Wie anders dan de gek zou ervoor kiezen om te blijven leven? Op het einde, zijn we niet allemaal een beetje gek?

— Libba Bray, Going Bovine


I’ve never been in love. I will die without knowing what it feels like to need to see one person’s face when you go to sleep at night, to crave seeing it when you wake up. I wish I knew.

NL: Ik ben nooit verliefd geweest. Ik zal sterven zonder te weten hoe het voelt om iemands gezicht te moeten zien als je’s nachts gaat slapen, om ernaar te verlangen het te zien als je wakker wordt. Ik wou dat ik het wist.

— Libba Bray


I think about dying every day, because I can’t stop thinking about living.

NL: Ik denk er elke dag aan om te sterven, omdat ik niet kan stoppen met denken aan leven.

— Libba Bray


Write like it matters, and it will.

NL: Schrijf alsof het belangrijk is, en het zal.

— Libba Bray