Leonard Cohen quotes | 10 quotes van Leonard Cohen

Ben je op zoek naar een Leonard Cohen quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Leonard Cohen quotes. Veel leesplezier!

Leonard Cohen quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Leonard Cohen verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Leonard Cohen quotes:

And I’ll dance with you in Vienna,I’ll be wearing a river’s disguise.The hyacinth wild on my shouldermy mouth on the dew of your thighs.And I’ll bury my soul in a scrapbook,with the photographs there and the moss.And I’ll yield to the flood of your beauty,my cheap violin and my cross.

NL: En ik zal met je dansen in Wenen, ik zal een vermomming van de rivier dragen.De hyacint wilde op mijn schouder mijn mond op de dauw van uw dijen.En ik zal mijn ziel begraven in een plakboek, met de foto’s daar en het mos.En ik zal toegeven aan de vloed van uw schoonheid, mijn goedkope viool en mijn kruis.

— Leonard Cohen, Stranger Music: Selected Poems and Songs


… i didn’t fall in love of courseit’s never up to youbut she was walking back and forthand i was passing through

NL: Ik ben niet verliefd geworden, maar ze liep heen en weer en ik was op doorreis.

— Leonard Cohen, Book of Longing


Poetry is just the evidence of life. If your life is burning well, poetry is just the ash.

NL: Poëzie is slechts het bewijs van het leven. Als je leven goed brandt, is poëzie slechts de as.

— Leonard Cohen


I loved you when you opened like a lily to the heat; you see I’m just another snowman standing in the rain and sleet who loved you with his frozen love, his second hand physique, with all he is and all he was a thousand kisses deep.

NL: Ik hield van je toen je opende als een lelie voor de hitte; je ziet Ik ben gewoon een andere sneeuwman staan in de regen en sleet die hield van je met zijn bevroren liefde, zijn tweede hand lichaamsbouw, met alles wat hij is en alles wat hij was duizend kusjes diep.

— Leonard Cohen


There is a crack in everything.That’s how the light gets in.

NL: Er zit overal een scheur in. Zo komt het licht binnen.

— Leonard Cohen, Selected Poems, 1956-1968


first of all nothing will happen and a little laternothing will happen again

NL: Ten eerste zal er niets gebeuren en een beetje later zal er niets meer gebeuren.

— Leonard Cohen, Book of Longing


Deprivation is the mother of poetry.

NL: Deprivatie is de moeder van de poëzie.

— Leonard Cohen, The Favorite Game


so much of the world is plunged in darkness and chaos…So ring the bells that still can ringForget your perfect offeringThere is a crack in everythingThat’s how the light gets in.

NL: Zoveel van de wereld is ondergedompeld in duisternis en chaos…Zo luiden de klokken die nog steeds kan ring Vergeet uw perfecte offer Er is een barst in allesDat is hoe het licht krijgt in.

— Leonard Cohen


Who could have foretoldthe heart grows oldfrom touching others

NL: Wie had kunnen voorspellen dat het hart oud werd van het aanraken van anderen?

— Leonard Cohen, The Energy of Slaves


I heard of a manwho says words so beautifullythat if he only speaks their namewomen give themselves to him.If I am dumb beside your bodywhile silence blossoms like tumors on our lipsit is because I hear a man climb stairsand clear his throat outside our door.

NL: Ik heb gehoord van een man die zo mooi woorden zegt dat als hij alleen maar hun naamvrouwen spreekt, hij zichzelf aan hem geeft.Als ik dom naast je lichaam ben, dan bloeit de stilte als tumoren op onze lippen omdat ik een man de trap op hoor klimmen en zijn keel voor onze deur leegmaken.

— Leonard Cohen