Lailah Gifty quotes | 13 quotes van Lailah Gifty

Ben je op zoek naar een Lailah Gifty quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Lailah Gifty quotes. Veel leesplezier!

Lailah Gifty quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Lailah Gifty verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Lailah Gifty quotes:

The thought of a man is futile. But the word of God is flawless.

NL: De gedachte aan een man is zinloos. Maar het woord van God is onberispelijk.

— Lailah Gifty, Akita


God is a witness to anything done in secret.

NL: God is getuige van alles wat in het geheim wordt gedaan.

— Lailah Gifty, Akita


Every secret deed lays opened before God.

NL: Elke geheime daad ligt open voor God.

— Lailah Gifty, Akita


To doubt the existence of God is the greatest delusion.

NL: Twijfelen aan het bestaan van God is de grootste misleiding.

— Lailah Gifty, Akita


For lack of knowledge of the Holy One, we perish in sin of hell.

NL: Bij gebrek aan kennis van de Heilige, vergaan we in zonde van de hel.

— Lailah Gifty, Akita


The greatest KNOWLEDGE is the knowledge of GOD.

NL: De grootste KENNIS is de kennis van GOD.

— Lailah Gifty, Akita


Do not forget your Creator in the days of your youth.

NL: Vergeet uw Schepper niet in de dagen van uw jeugd.

— Lailah Gifty, Akita


Until a man love God, can he love his neighbour.

NL: Totdat een man God liefheeft, kan hij van zijn buurman houden.

— Lailah Gifty, Akita


A man only misfortune is to forsake his Maker.

NL: Een man heeft alleen maar pech om zijn Schepper in de steek te laten.

— Lailah Gifty, Akita


Faith is a sweet fellowship with God.

NL: Geloof is een lieve gemeenschap met God.

— Lailah Gifty, Akita


A sin confessed, a guilt cleared by grace.

NL: Een zonde bekende, een schuld door genade.

— Lailah Gifty, Akita


The faithfulness of God is forever sure.

NL: De trouw van God is voor altijd zeker.

— Lailah Gifty, Akita


Is there any knowledge that refreshes the soul, renew the spirit, and restored the body like the study of the Holy Scriptures?

NL: Is er enige kennis die de ziel verkwikt, de geest vernieuwt en het lichaam herstelt zoals de studie van de Heilige Schriften?

— Lailah Gifty, Akita