Lady Gaga quotes | 10 quotes van Lady Gaga

Ben je op zoek naar een Lady Gaga quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Lady Gaga quotes. Veel leesplezier!

Lady Gaga quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Lady Gaga verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Lady Gaga quotes:

Some women choose to follow men, and some women choose to follow their dreams. If you’re wondering which way to go, remember that your career will never wake up and tell you that it doesn’t love you anymore.

NL: Sommige vrouwen kiezen ervoor om mannen te volgen, en sommige vrouwen kiezen ervoor om hun dromen te volgen. Als je je afvraagt welke kant je op moet, onthoud dan dat je carrière nooit meer wakker wordt en je vertelt dat het niet meer van je houdt.

— Lady Gaga


Love is like a brick. You can build a house, or you can sink a dead body.

NL: Liefde is als een baksteen. Je kunt een huis bouwen of een lijk laten zinken.

— Lady Gaga


Well my music was different in high school; I was singing about love—you know, things I don’t care about anymore.

NL: Nou mijn muziek was anders op de middelbare school; Ik was aan het zingen over liefde, weet je, dingen waar ik niet meer om geef.

— Lady Gaga


It doesn’t matter who you are, or where you come from, or how much money you’ve got in your pocket. You have your own destiny and your own life ahead of you.

NL: H

— Lady Gaga


If you dont have any shadows you’re not in the light

NL: Als je geen schaduwen hebt, sta je niet in het licht.

— Lady Gaga


This is who the fuck I am.

NL: Dit is wie ik ben.

— Lady Gaga


I had a boyfriend who told me I’d never succeed, never be nominated for a Grammy, never have a hit song, and that he hoped I’d fail. I said to him, ‘Someday, when we’re not together, you won’t be able to order a cup of coffee at the fucking deli without hearing or seeing me.

NL: Ik had een vriend die me vertelde dat ik nooit zou slagen, nooit genomineerd voor een Grammy, nooit een hit lied, en dat hij hoopte dat ik zou falen. Ik zei tegen hem: “Op een dag, als we niet samen zijn, zul je niet in staat zijn om een kopje koffie te bestellen bij de verdomde deli zonder mij te horen of te zien.

— Lady Gaga


Well, that’s your opinion, isn’t it? And I’m not about to waste my time trying to change it.

NL: Nou, dat is jouw mening, is het niet? En ik ga mijn tijd niet verspillen om het te veranderen.

— Lady Gaga


A girl’s got to use what she’s given and I’m not going to make a guy drool the way a Britney video does. So I take it to extremes. I don’t say I dress sexily on stage – what I do is so extreme. It’s meant to make guys think: ‘I don’t know if this is sexy or just weird.

NL: Een meisje moet gebruiken wat ze heeft gegeven en ik ben niet van plan om een man te laten kwijlen op de manier waarop een Britney video doet. Dus ik neem het tot het uiterste. Ik zeg niet dat ik sexy jurk op het podium – wat ik doe is zo extreem. Het is bedoeld om jongens te laten denken: Ik weet niet of dit sexy is of gewoon raar.

— Lady Gaga


Amy [Winehouse] changed pop music forever, I remember knowing there was hope, and feeling not alone because of her. She lived jazz, she lived the blues.

NL: Amy [Winehouse] veranderde popmuziek voor altijd, ik herinner me dat ik wist dat er hoop was, en dat ik me niet alleen voelde door haar. Ze leefde jazz, ze leefde de blues.

— Lady Gaga