Kyle Vidrine quotes | 13 quotes van Kyle Vidrine

Ben je op zoek naar een Kyle Vidrine quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Kyle Vidrine quotes. Veel leesplezier!

Kyle Vidrine quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Kyle Vidrine verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Kyle Vidrine quotes:

Excuses, we all have them, but successful choose not to use them

NL: Excuses, we hebben ze allemaal, maar succesvol kiezen om ze niet te gebruiken

— Kyle Vidrine, Wake Up The Winner In You: Your Time Is Now


Never live in fear or regret, live in lessons learned that make you better and keep going forward

NL: Leef nooit in angst of spijt, leef in geleerde lessen die je beter maken en vooruit blijven gaan

— Kyle Vidrine, Wake Up The Winner In You: Your Time Is Now


The only way to become successful at anything is by overcoming and not giving up

NL: De enige manier om succesvol te worden in iets is door te overwinnen en niet opgeven

— Kyle Vidrine, Wake Up The Winner In You: Your Time Is Now


Adversities define what you’re made of. Success is you’re reward for overcoming them

NL: Tegenslagen bepalen waar je van gemaakt bent. Succes is dat je een beloning bent voor het overwinnen ervan.

— Kyle Vidrine, Wake Up The Winner In You: Your Time Is Now


Until you become who you are supposed to become, you will never live how you are supposed to live. Start acting like who you are supposed to become and not who you are now

NL: Totdat je wordt wie je hoort te worden, zul je nooit leven hoe je hoort te leven. Gedraag je als wie je hoort te worden en niet wie je nu bent.

— Kyle Vidrine, Wake Up The Winner In You: Your Time Is Now


It doesn’t matter if you have to kick, crawl, scratch, hop, limp, hobble, or be carried to the finish line. Just make sure you finish you race.

NL: Het maakt niet uit of je moet schoppen, kruipen, krabben, hoppen, mank lopen, hobble, of worden gedragen naar de finish. Zorg ervoor dat je klaar bent met racen.

— Kyle Vidrine, Wake Up The Winner In You: Your Time Is Now


For every excuse that you’ve ever had or came up with of why you can’t or couldn’t, there’s someone who’s had that same excuse or even worse, but found a way and did

NL: Voor elk excuus dat je ooit hebt gehad of bedacht waarom je niet kon of kon, is er iemand die hetzelfde excuus had of nog erger, maar een manier vond en deed

— Kyle Vidrine, Wake Up The Winner In You: Your Time Is Now


If you can’t finish you can’t succeed. You have to become a finisher.

NL: Als je het niet kunt afmaken, lukt het je niet. Je moet een finisher worden.

— Kyle Vidrine, Wake Up The Winner In You: Your Time Is Now


You have to focus on the finish line from the starting line.

NL: Je moet je richten op de finishlijn vanaf de startlijn.

— Kyle Vidrine, Wake Up The Winner In You: Your Time Is Now


If you see a shot, shoot.

NL: Als je een schot ziet, schiet.

— Kyle Vidrine, Wake Up The Winner In You: Your Time Is Now


Dream again, think again, and live again.

NL: Droom opnieuw, denk opnieuw, en leef opnieuw.

— Kyle Vidrine, Wake Up The Winner In You: Your Time Is Now


You can either complain about it or grind, I choose to grind.

NL: Je kunt erover klagen of grinden, ik kies ervoor om te malen.

— Kyle Vidrine, Wake Up The Winner In You: Your Time Is Now


If you’re going to be fighting anyway, why not fight to win and not just to survive.

NL: Als je toch gaat vechten, waarom niet vechten om te winnen en niet alleen om te overleven.

— Kyle Vidrine, Wake Up The Winner In You: Your Time Is Now