Kim Ha Campbell quotes | 14 quotes van Kim Ha Campbell

Ben je op zoek naar een Kim Ha Campbell quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Kim Ha Campbell quotes. Veel leesplezier!

Kim Ha Campbell quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Kim Ha Campbell verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Kim Ha Campbell quotes:

When you feel you have limited or no freedom… whether in business, personal or spiritual pursuits…It’s time to begin exploring other options and choices out there. You always have options and choices in life.

NL: Als je voelt dat je beperkte of geen vrijheid hebt… of het nu gaat om zakelijke, persoonlijke of spirituele bezigheden…Het is tijd om andere opties en keuzes te gaan verkennen. Je hebt altijd opties en keuzes in het leven.

— Kim Ha Campbell, Inner Peace Outer Abundance


The BEACH Success System is a process to be used over and over again. It’s not a one-time exercise.

NL: Het BEACH Succes Systeem is een proces dat steeds opnieuw gebruikt moet worden. Het is geen eenmalige oefening.

— Kim Ha Campbell, Inner Peace Outer Abundance


If you haven’t though about quitting even once when working on your business, that business is not your real passion.

NL: Als je hebt niet hoewel over stoppen zelfs een keer bij het werken aan uw bedrijf, dat bedrijf is niet uw echte passie.

— Kim Ha Campbell, Inner Peace Outer Abundance


As long as we’re breathing, we have a chance to start over and build a stable future.

NL: Zolang we ademen, hebben we een kans om opnieuw te beginnen en een stabiele toekomst op te bouwen.

— Kim Ha Campbell, Inner Peace Outer Abundance


Many of us are guilty of not taking enough time to dial into our inner child’s voice.

NL: Velen van ons zijn schuldig dat we niet genoeg tijd nemen om in de stem van ons innerlijke kind te bellen.

— Kim Ha Campbell, Inner Peace Outer Abundance


The goal is to move the thinking that we do every day to the feeling that we often ignore and don’t pay attention to.

NL: Het doel is om het denken dat we elke dag doen te verplaatsen naar het gevoel dat we vaak negeren en er geen aandacht aan besteden.

— Kim Ha Campbell, Inner Peace Outer Abundance


By forgiving others, you consciously cut ties with the negative energies that are binding you.

NL: Door anderen te vergeven, snijden jullie bewust de banden door met de negatieve energieën die jullie binden.

— Kim Ha Campbell, Inner Peace Outer Abundance


There are fears that are worth facing and there are fears that are not. You don’t have to face all fears, only the ones that are relevant to you at that moment in time.

NL: Er zijn angsten die het waard zijn om onder ogen te zien en er zijn angsten die dat niet zijn. Je hoeft niet alle angsten onder ogen te zien, alleen degenen die relevant zijn voor jou op dat moment in de tijd.

— Kim Ha Campbell, Inner Peace Outer Abundance


I am not the type that is trying to help add balance to your life by removing the balancein your savings account.

NL: Ik ben niet het type dat probeert bij te dragen aan het verhogen van het evenwicht in je leven door het verwijderen van de balans in je spaarrekening.

— Kim Ha Campbell, Inner Peace Outer Abundance


Authenticity and honestycan be awkward and uncomfortable.

NL: Echtheid en eerlijkheid kunnen ongemakkelijk en ongemakkelijk zijn.

— Kim Ha Campbell, Inner Peace Outer Abundance


Some fail because after they choose the direction for their careers, they spend too much time second-guessing their decision.

NL: Sommigen falen omdat ze, nadat ze de richting voor hun carrière hebben gekozen, te veel tijd besteden aan het twijfelen aan hun beslissing.

— Kim Ha Campbell, Inner Peace Outer Abundance


The more open we are, the more we can learn. The more we learn, the more we recognize that every one of us is a hero

NL: Hoe opener we zijn, hoe meer we kunnen leren. Hoe meer we leren, hoe meer we erkennen dat ieder van ons een held is.

— Kim Ha Campbell, Inner Peace Outer Abundance


A great deal of success in life depends on the relationship you have with yourself, your partner and your money.

NL: Veel succes in het leven hangt af van de relatie die je hebt met jezelf, je partner en je geld.

— Kim Ha Campbell, Inner Peace Outer Abundance


Another method of handling a perceived negative energy is to temporarily remove yourself emotionally and physically, from the situation.

NL: Een andere manier van omgaan met een waargenomen negatieve energie is om jezelf tijdelijk emotioneel en fysiek uit de situatie te verwijderen.

— Kim Ha Campbell, Inner Peace Outer Abundance