Kami Garcia quotes | 11 quotes van Kami Garcia

Ben je op zoek naar een Kami Garcia quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Kami Garcia quotes. Veel leesplezier!

Kami Garcia quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Kami Garcia verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Kami Garcia quotes:

The right thing and the easy thing are never the same.

NL: Het juiste en het makkelijke is nooit hetzelfde.

— Kami Garcia, Beautiful Creatures


It’s funny how you can live somewhere your whole life, but not really see it.

NL: Het is grappig hoe je ergens kunt leven je hele leven, maar niet echt zien.

— Kami Garcia, Beautiful Creatures


Because saving the people you love isn’t stupid. It isn’t even a choice

NL: Omdat het redden van de mensen waar je van houdt niet dom is. Het is niet eens een keuze.

— Kami Garcia, Beautiful Chaos


You’re so full of crap, you could pass for a toilet.

NL: Je lult uit je nek, je kunt naar de wc.

— Kami Garcia, Beautiful Creatures


Are you insinuatin’ that my daughter is a liar?””Oh, no, not at all. I’m saying your daughter is a liar. Surely you can appreciate the difference.

NL: Insinueert u dat mijn dochter een leugenaar is?”Oh, nee, helemaal niet. Ik zeg dat je dochter een leugenaar is. Je kunt het verschil toch wel waarderen.

— Kami Garcia, Beautiful Creatures


Well? Is it true? Did she?””Did she what?””You know. Fall outta the crazy tree and hit every branch on the way down?

NL: Nou? Is het waar? Deed ze dat?”Heeft ze wat?””Weet je. Uit de gekke boom vallen en elke tak raken op de weg naar beneden?

— Kami Garcia, Beautiful Creatures


You climbed into my window in the middle of the night. So, either you’re some kind of Vampire or some kind of Perv. Which is it?

NL: Je klom midden in de nacht in mijn raam. Of je bent een soort vampier of een soort perverseling. Wat is het?

— Kami Garcia, Beautiful Creatures


I’ll never love you anymore than I do, right this second. And I’ll never love you any less than Ido, right this second.

NL: Ik zal nooit meer van je houden dan ik, op dit moment. En ik zal nooit minder van je houden dan Ido, op dit moment.

— Kami Garcia


Got it. Demon. Death. Doom.

NL: Begrepen. Demon. Dood. Doom.

— Kami Garcia, Beautiful Creatures


I want you here. I don’t care if it’s a hundred degrees and every blade of grass dies. Without you, none of that matters to me.

NL: Ik wil dat je hier bent. Het kan me niet schelen of het 100 graden is en elk grassprietje sterft. Zonder jou is dat allemaal niet belangrijk voor mij.

— Kami Garcia


Nobody the dead man & Nobody the livingNobody is giving in & Nobody is givingNobody hears me but just Nobody caresNobody fears me but Nobody just staresNobody belongs to me & Nobody remainsNo Nobody knows nothingAll that remains are remains

NL: Niemand de dode man & Nobody the livingNiemand geeft toe & Nobody is giveNobody hears me but just Nobody caresNiemand vreest me maar niemand staart gewoonNiemand hoort bij mij & niemand blijftNee Niemand weet nietsAlles wat overblijft zijn overblijfselen

— Kami Garcia, Beautiful Creatures