John Irving quotes | 11 quotes van John Irving

Ben je op zoek naar een John Irving quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste John Irving quotes. Veel leesplezier!

John Irving quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van John Irving verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste John Irving quotes:

If you care about something you have to protect it – If you’re lucky enough to find a way of life you love, you have to find the courage to live it.

NL: Als je om iets geeft dat je moet beschermen. Als je geluk genoeg hebt om een manier van leven te vinden die je liefhebt, moet je de moed vinden om het te leven.

— John Irving, A Prayer for Owen Meany


My life is a reading list.

NL: Mijn leven is een leeslijst.

— John Irving, A Prayer for Owen Meany


It is hard work and great art to make life not so serious.

NL: Het is hard werken en grote kunst om het leven niet zo serieus te maken.

— John Irving, The Hotel New Hampshire


It is your responsibility to find fault with me, it is mine to hear you out. But don’t expect me to change.

NL: Het is jouw verantwoordelijkheid om fout met mij te vinden, het is aan mij om naar jou te luisteren. Maar verwacht niet dat ik verander.

— John Irving, A Prayer for Owen Meany


You’ve got to get obsessed and stay obsessed.

NL: Je moet geobsedeerd raken en geobsedeerd blijven.

— John Irving, The Hotel New Hampshire


In this dirty minded world, you are either someone’s wife or someone’s whore. And if you’re not either people think there is something wrong with you….but there is nothing wrong with me

NL: In deze smerige wereld, ben je iemands vrouw of iemands hoer. En als jullie geen van beiden denken dat er iets mis is met jullie… maar er is niets mis met mij.

— John Irving, The World According to Garp


In the world according to Garp, we are all terminal cases

NL: In de wereld volgens Garp, zijn we allemaal terminale gevallen

— John Irving, The World According to Garp


Everyone has a right to be a little happy, asshole.

NL: Iedereen heeft het recht om een beetje gelukkig te zijn, klootzak.

— John Irving, Last Night in Twisted River


A truly happy woman drives some men and almost every other woman absolutely crazy

NL: Een echt gelukkige vrouw drijft sommige mannen en bijna elke andere vrouw absoluut gek

— John Irving, A Prayer for Owen Meany


When (The World According To) Garp was published, people who’d lost children wrote to me. ‘’I lost one, too,’’ they told me. I confessed to them that I hadn’t lost any children. I’m just a father with a good imagination. In my imagination, I lose my children every day. (afterword)

NL: Toen Garp werd gepubliceerd, schreven mensen die kinderen verloren aan mij. Ik ben er ook een kwijtgeraakt, zeiden ze. Ik bekende hen dat ik geen kinderen had verloren. Ik ben gewoon een vader met een goede verbeelding. In mijn verbeelding verlies ik elke dag mijn kinderen. (nawoord)

— John Irving, The World According to Garp


Life,” Garp wrote, “is sadly not structured like a good old-fashioned novel. Instead an end occurs when those who are meant to peter out have petered out. All that is left is memory. But even a nihilist has memory.

NL: Het leven,” schreef Garp, “is helaas niet gestructureerd als een goede ouderwetse roman. In plaats daarvan komt er een einde wanneer degenen die bedoeld zijn om uit te stoten zijn uitgedwaald. Het enige wat overblijft is herinnering. Maar zelfs een nihilist heeft een geheugen.

— John Irving, The World According to Garp