Jaachynma N.E. Agu quotes | 13 quotes van Jaachynma N.E. Agu

Ben je op zoek naar een Jaachynma N.E. Agu quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Jaachynma N.E. Agu quotes. Veel leesplezier!

Jaachynma N.E. Agu quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Jaachynma N.E. Agu verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Jaachynma N.E. Agu quotes:

Don’t blow off another’s candle for it won’t make yours shine brighter.

NL: Blaas de kaars van een ander niet af want het zal de jouwe niet helderder maken.

— Jaachynma N.E. Agu, The Prince and the Pauper


Don’t set your goals by what other people deem important.

NL: Stel je doelen niet vast aan wat andere mensen belangrijk vinden.

— Jaachynma N.E. Agu, The Prince and the Pauper


It is unwise to be part of what reduces you to less than yourself

NL: Het is niet verstandig om deel uit te maken van wat je reduceert tot minder dan jezelf.

— Jaachynma N.E. Agu, Risk It, Be Different


Living a Princely life requires that you learn to think and reason like the Prince, talk and behave like him, react like him as well.

NL: Leven in een prinselijk leven vereist dat je leert denken en redeneren zoals de prins, praat en gedraag je zoals hij, reageer ook zoals hij.

— Jaachynma N.E. Agu


The Prince is the only option to a better living. His arm is reliable and dependable. Get to Him, stay glued and remain on Top!

NL: De prins is de enige optie voor een beter leven. Zijn arm is betrouwbaar en betrouwbaar. Ga naar Hem toe, blijf gelijmd en blijf aan de top!

— Jaachynma N.E. Agu


Do not blame your parents for not working hard enough to birth you with silver spoon in your mouth because tomorrow you will be a parent and your children will in turn blame you for not giving birth to them with the desired silver spoon.

NL: Geef je ouders niet de schuld dat ze niet hard genoeg werken om je te bevallen met een zilveren lepel in je mond, want morgen zul je een ouder zijn en je kinderen zullen je op hun beurt de schuld geven dat je ze niet hebt gebaard met de gewenste zilveren lepel.

— Jaachynma N.E. Agu


Your world of poverty can be recreated to that of affluence simply by speaking the Prince’s language.

NL: Jullie wereld van armoede kan worden nagebootst tot die van overvloed door simpelweg de taal van de prins te spreken.

— Jaachynma N.E. Agu


Dining with the King; your attire, attitude and mentality must change.

NL: Eten met de koning; je kleding, houding en mentaliteit moeten veranderen.

— Jaachynma N.E. Agu, Risk It, Be Different


Only great fools remain ungrateful.

NL: Alleen grote dwazen blijven ondankbaar.

— Jaachynma N.E. Agu, The Best Option


God is indeed able to make you what He wants you to be.

NL: Voorwaar, Allah is in staat jou te maken wat Hij wil dat jij bent.

— Jaachynma N.E. Agu, The Prince and the Pauper


The mindset of the Champions is All of it or None of it they don’t play second- fiddle.

NL: De mening van de Champions is alles of niets… ze spelen geen tweede viool.

— Jaachynma N.E. Agu, The Best Option


The Best Things In Life Aren’t So Sweet But Their Results Are Sweeter!

NL: De beste dingen in het leven zijn niet zo zoet maar hun resultaten zijn zoeter!

— Jaachynma N.E. Agu, The Prince and the Pauper


Don’t Expect Others to Read or Hear Your Thoughts; if You Want to be Heard, Speak Up and Speak Out!

NL: Verwacht niet dat anderen je gedachten lezen of horen; als je gehoord wilt worden, spreek dan op en spreek uit!

— Jaachynma N.E. Agu, Risk It, Be Different