J.M. Barrie quotes | 12 quotes van J.M. Barrie

Ben je op zoek naar een J.M. Barrie quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste J.M. Barrie quotes. Veel leesplezier!

J.M. Barrie quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van J.M. Barrie verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste J.M. Barrie quotes:

To die will be an awfully big adventure.

NL: Sterven zal een enorm groot avontuur zijn.

— J.M. Barrie, Peter Pan


You know that place between sleep and awake, that place where you still remember dreaming? That’s where I’ll always love you. That’s where I’ll be waiting.

NL: Ken je die plek tussen slapen en wakker zijn, die plek waar je nog steeds droomde? Dat is waar ik altijd van je hou. Dat is waar ik zal wachten.

— J.M. Barrie, Peter Pan


If you have it [love], you don’t need to have anything else, and if you don’t have it, it doesn’t matter much what else you have.

NL: Als je het hebt [liefde], hoef je niets anders te hebben, en als je het niet hebt, maakt het niet veel uit wat je nog meer hebt.

— J.M. Barrie


All the world is made of faith, and trust, and pixie dust.

NL: De hele wereld is gemaakt van geloof, vertrouwen, en elfenstof.

— J.M. Barrie, Peter Pan


Life is a long lesson in humility.

NL: Het leven is een lange les in nederigheid.

— J.M. Barrie, The Little Minister


The life of every man is a diary in which he means to write one story, and writes another; and his humblest hour is when he compares the volume as it is with what he vowed to make it.

NL: H

— J.M. Barrie, The Little Minister


The reason birds can fly and we can’t is simply because they have perfect faith, for to have faith is to have wings.

NL: De reden waarom vogels kunnen vliegen en dat kunnen we niet is gewoon omdat ze perfect vertrouwen hebben, want geloof hebben is vleugels hebben.

— J.M. Barrie, The Little White Bird


Those who bring sunshine to the lives of others cannot keep it from themselves.

NL: Zij die de zon in het leven van anderen brengen, kunnen het niet voor zichzelf verbergen.

— J.M. Barrie


I’m not young enough to know everything.

NL: Ik ben niet jong genoeg om alles te weten.

— J.M. Barrie, The Admirable Crichton


When the first baby laughed for the first time, its laugh broke into a thousand pieces, and they all went skipping about, and that was the beginning of fairies.

NL: Toen de eerste baby voor het eerst lachte, brak zijn lach in duizend stukken, en ze gingen allemaal overslaan, en dat was het begin van feeën.

— J.M. Barrie, Peter Pan


The secret of happiness is not in doing what one likes, but in liking what one does.

NL: Het geheim van geluk is niet doen wat men wil, maar leuk vinden wat men doet.

— J.M. Barrie


The door’, replied Maimie, ‘will always, always be open, and mother will always be waiting at it for me.

NL: De deur’, antwoordde Maimie, ‘zal altijd, altijd open zijn, en moeder zal er altijd op wachten voor mij.

— J.M. Barrie, Peter Pan in Kensington Gardens