Izey Victoria Odiase quotes | 12 quotes van Izey Victoria Odiase

Ben je op zoek naar een Izey Victoria Odiase quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Izey Victoria Odiase quotes. Veel leesplezier!

Izey Victoria Odiase quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Izey Victoria Odiase verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Izey Victoria Odiase quotes:

You can never get enough of what you really don’t want. Identify what it is you’re actually craving. This will save Time, Energy and Resources.

NL: Je krijgt nooit genoeg van wat je echt niet wilt. Identificeer waar je eigenlijk naar verlangt. Dit bespaart Tijd, Energie en Hulpbronnen.

— Izey Victoria Odiase


Alone, we are great, but together, we are better.

NL: Alleen zijn we geweldig, maar samen zijn we beter.

— Izey Victoria Odiase


Don’t aim for perfection. Aim for ‘better than yesterday’.

NL: Richt niet op perfectie. Richt op ‘beter dan gisteren’.

— Izey Victoria Odiase


Average is common. Excellence is rare.

NL: Gemiddeld is gebruikelijk. Excellentie is zeldzaam.

— Izey Victoria Odiase


Chase Dreams, Not People.The right people will be drawn to you.

NL: Chase Dreams, Not People.De juiste mensen zullen tot je aangetrokken worden.

— Izey Victoria Odiase


Failure is not an option. Keep going!

NL: Falen is geen optie. Ga door.

— Izey Victoria Odiase


A Rival Can Become an Important Ally If WE Find A Common Ground

NL: Een Rival kan een belangrijke Ally worden als we een gemeenschappelijke grond vinden

— Izey Victoria Odiase


Knowledge is NOT power. The correct application of knowledge is power.

NL: Kennis is GEEN macht. De juiste toepassing van kennis is macht.

— Izey Victoria Odiase


You’re perfect! You have everything you need to fulfill your purpose.

NL: Je bent perfect. Je hebt alles wat je nodig hebt om je doel te bereiken.

— Izey Victoria Odiase


Hard work is vital to success. As long as it’s in the right direction!

NL: Hard werken is van vitaal belang voor succes. Zolang het maar in de goede richting is!

— Izey Victoria Odiase


Celebrate Yourself. You are Unique!

NL: Vier jezelf. Je bent uniek.

— Izey Victoria Odiase


There’s usually more than one way to complete a task. I will not stay stuck in my ways. I will remain motivated and open-minded.

NL: Er zijn meestal meer dan een manier om een taak te voltooien. Ik blijf niet vastzitten in mijn wegen. Ik blijf gemotiveerd en ruimdenkend.

— Izey Victoria Odiase