Isaac Asimov quotes | 10 quotes van Isaac Asimov

Ben je op zoek naar een Isaac Asimov quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Isaac Asimov quotes. Veel leesplezier!

Isaac Asimov quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Isaac Asimov verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Isaac Asimov quotes:

The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.

NL: Het triestste aspect van het leven op dit moment is dat wetenschap sneller kennis verzamelt dan de samenleving wijsheid verzamelt.

— Isaac Asimov


Life is pleasant. Death is peaceful. It’s the transition that’s troublesome.

NL: Het leven is aangenaam. De dood is vredig. Het is de overgang die lastig is.

— Isaac Asimov


The first step in making rabbit stew is catching the rabbit.

NL: De eerste stap in het maken van konijnenstoofpot is het vangen van het konijn.

— Isaac Asimov


Never let your sense of morals prevent you from doing what is right.

NL: Laat je gevoel voor moraal je nooit beletten om te doen wat juist is.

— Isaac Asimov, Foundation


If my doctor told me I had only six minutes to live, I wouldn’t brood. I’d type a little faster.

NL: Als mijn dokter me vertelde dat ik nog maar zes minuten te leven had, zou ik niet broeden. Ik zou wat sneller typen.

— Isaac Asimov


Those people who think they know everything are a great annoyance to those of us who do.

NL: Die mensen die denken dat ze alles weten zijn een grote ergernis voor degenen onder ons die dat wel doen.

— Isaac Asimov


Above all, never think you’re not good enough. Never think that. In life people will take you at your own reckoning.

NL: Denk vooral nooit dat je niet goed genoeg bent. Denk dat nooit. In het leven nemen mensen je mee naar je eigen afrekening.

— Isaac Asimov


Having reached 451 books as of now doesn’t help the situation. If I were to be dying now, I would be murmuring, “Too bad! Only four hundred fifty-one.” (Those would be my next-to-last words. The last ones will be: “I love you, Janet.”) [They were. -Janet.]

NL: Het bereiken van 451 boeken vanaf nu helpt de situatie niet. Als ik nu zou sterven, zou ik murmureren: Slechts vierhonderd eenenvijftig.” (Dat zouden mijn laatste woorden zijn. De laatsten zullen zijn: “Ik hou van je, Janet.” Dat waren ze. – Janet.]

— Isaac Asimov, I. Asimov


Self-education is, I firmly believe, the only kind of education there is.

NL: Zelfonderwijs is, geloof ik, het enige soort onderwijs dat er is.

— Isaac Asimov


People think of education as something they can finish.

NL: Mensen zien onderwijs als iets wat ze kunnen afmaken.

— Isaac Asimov