Harrish Sairaman quotes | 18 quotes van Harrish Sairaman

Ben je op zoek naar een Harrish Sairaman quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Harrish Sairaman quotes. Veel leesplezier!

Harrish Sairaman quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Harrish Sairaman verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Harrish Sairaman quotes:

Believing in God is great, getting obsessed with it is the problem

NL: Geloven in God is geweldig, geobsedeerd raken door het is het probleem

— Harrish Sairaman


Never focus on achieving your goals, focus on achieving the behaviors and beliefs that will help you achieve your goals

NL: Nooit focussen op het bereiken van uw doelen, focus op het bereiken van het gedrag en overtuigingen die u zullen helpen uw doelen te bereiken

— Harrish Sairaman


No target is ‘easy or difficult’ on its own, it depends on who you are, that makes the target look easy or difficult!!!!

NL: Geen doel is gemakkelijk of moeilijk te maken op zijn eigen, het hangt af van wie je bent, dat maakt het doel er gemakkelijk of moeilijk!!!!

— Harrish Sairaman


When you have a kid in your house, it’s time to learn rather than teach!!!

NL: Als je een kind in je huis hebt, is het tijd om te leren in plaats van te onderwijzen!!!

— Harrish Sairaman


Muscle breakdowns are important for muscle growth and similarly, Life breakdowns are important for quantum Life growth

NL: Spierafbraak is belangrijk voor spiergroei en op dezelfde manier, Levensafbraak is belangrijk voor quantum Leven groei

— Harrish Sairaman


Change is inevitable; what matters is whether you spend more time in denial, acceptance or performance?

NL: Verandering is onvermijdelijk; wat telt is of je meer tijd besteedt aan ontkenning, acceptatie of prestaties?

— Harrish Sairaman


Technology is either a curse or a blessing depends on how we use it.

NL: Technologie is ofwel een vloek of een zegen hangt af van hoe we het gebruiken.

— Harrish Sairaman


When you are fulfilled within, big problems look small and when you have a vacuum within small problems look big!!!

NL: Als je binnenin voldaan bent, zien grote problemen er klein uit en als je een vacuüm hebt binnen kleine problemen zien ze er groot uit!!!

— Harrish Sairaman


Happiness should never be your ultimate goal as you can experience it everyday, it’s a matter of choice

NL: Geluk zou nooit je ultieme doel moeten zijn omdat je het elke dag kunt ervaren, het is een kwestie van keuze

— Harrish Sairaman


When you see Happiness as a far sighted vision or goal, you miss the happiness within!

NL: Als je Geluk ziet als een verziend visioen of doel, mis je het geluk van binnenuit!

— Harrish Sairaman


Your excitement, motivation, energy, happiness should be dependent on – YOU and YOU ONLY!!!!!

NL: Jullie opwinding, motivatie, energie, geluk moeten afhankelijk zijn van JULLIE en JULLIE ALLEEN!!!!!

— Harrish Sairaman


Advising gives a great illusion of superiority

NL: Adviseren geeft een grote illusie van superioriteit

— Harrish Sairaman


What we think about others is what others think about US!

NL: Wat we denken over anderen is wat anderen denken over de VS!

— Harrish Sairaman


There are only 2 things in this world, you and the rest of you. When this becomes ‘one’ you are enlightened.

NL: Er zijn maar twee dingen in deze wereld, jij en de rest van jullie. Wanneer dit wordt een… ben je verlicht.

— Harrish Sairaman


There are no crash courses on ‘enlightenment’, you only crash in a course like that.

NL: Er zijn geen crash cursussen op de Verlichting. Je crasht alleen in zo’n cursus.

— Harrish Sairaman


Every complaint is just another opportunity to learn about the person better. Get curious, not angry!

NL: Elke klacht is gewoon een andere kans om te leren over de persoon beter. Word nieuwsgierig, niet boos!

— Harrish Sairaman


Don’t talk while having food was only meant to be in integrity with food.

NL: Praat niet terwijl het hebben van voedsel was alleen bedoeld om in integriteit met voedsel.

— Harrish Sairaman


You can only control what you know, what you don’t know, will control YOU!

NL: Jullie kunnen alleen controleren wat jullie weten, wat jullie niet weten, zullen JULLIE controleren!

— Harrish Sairaman