H. Jackson Brown Jr. quotes | 11 quotes van H. Jackson Brown Jr.

Ben je op zoek naar een H. Jackson Brown Jr. quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste H. Jackson Brown Jr. quotes. Veel leesplezier!

H. Jackson Brown Jr. quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van H. Jackson Brown Jr. verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste H. Jackson Brown Jr. quotes:

A kiss on the beach when there is a full moon is the closest thing to heaven.

NL: Een kus op het strand als er een volle maan is is het dichtst bij de hemel.

— H. Jackson Brown Jr.


Love is when the other person’s happiness is more important than your own.

NL: Liefde is wanneer het geluk van de ander belangrijker is dan dat van jou.

— H. Jackson Brown Jr.


Life is slippery. We all need a loving hand to hold onto.

NL: Het leven is glad. We hebben allemaal een liefdevolle hand nodig om vast te houden.

— H. Jackson Brown Jr., Life’s Little Instruction Book: 511 Suggestions, Observations, and Reminders on How to Live a Happy and Rewarding Life


I’ve learned that you know your husband still loves you when there are two brownies left and he takes the smaller one.

NL: Ik heb geleerd dat je weet dat je man nog steeds van je houdt als er nog twee brownies over zijn en hij de kleinere neemt.

— H. Jackson Brown Jr.


Don’t say you don’t have enough time. You have exactly the same number of hours per day that were given to Helen Keller, Pasteur, Michaelangelo, Mother Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson, and Albert Einstein.

NL: Zeg niet dat je niet genoeg tijd hebt. Je hebt precies hetzelfde aantal uren per dag dat werd gegeven aan Helen Keller, Pasteur, Michaelangelo, Moeder Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson en Albert Einstein.

— H. Jackson Brown Jr.


Remember that everyone you meet is afraid of something, loves something and has lost something.

NL: Onthoud dat iedereen die je ontmoet ergens bang voor is, van iets houdt en iets heeft verloren.

— H. Jackson Brown Jr.


Don’t forget, a person’s greatest emotional need is to feel appreciated.

NL: Vergeet niet dat iemands grootste emotionele behoefte is om zich gewaardeerd te voelen.

— H. Jackson Brown Jr., Life’s Little Instruction Book: 511 Suggestions, Observations, and Reminders on How to Live a Happy and Rewarding Life


Never give up on what you really want to do. The person with big dreams is more powerful than one with all the facts.

NL: Geef nooit op wat je echt wilt doen. De persoon met grote dromen is krachtiger dan één met alle feiten.

— H. Jackson Brown Jr., Life’s Little Instruction Book: 511 Suggestions, Observations, and Reminders on How to Live a Happy and Rewarding Life


Never give up on anybody. Miracles happen everyday.

NL: Geef nooit iemand op. Wonderen gebeuren elke dag.

— H. Jackson Brown Jr., Life’s Little Instruction Book: 511 Suggestions, Observations, and Reminders on How to Live a Happy and Rewarding Life


#1487: Hug a cow.

NL: #1487: Knuffel een koe.

— H. Jackson Brown Jr., The Complete Life’s Little Instruction Book


Think big thoughts but relish small pleasures.

NL: Denk aan grote gedachten, maar geniet van kleine genoegens.

— H. Jackson Brown Jr., Life’s Little Instruction Book