Grace Willows quotes | 10 quotes van Grace Willows

Ben je op zoek naar een Grace Willows quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Grace Willows quotes. Veel leesplezier!

Grace Willows quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Grace Willows verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Grace Willows quotes:

I do not fear the darkness. It fears me.

NL: Ik ben niet bang voor de duisternis. Het is bang voor me.

— Grace Willows, Not On My Watch


He was built like a mountain. Tall, dark haired ,silver eyed , muscular and rugged. Nathaniel Hawkins was a man that most men wouldn’t want to tangle with and most women fantasized about.

NL: Hij is gebouwd als een berg. Lang, donkerharig, silver eyed, gespierd en robuust. Nathaniel Hawkins was een man waar de meeste mannen niet mee zouden willen kibbelen en waar de meeste vrouwen over fantaseerden.

— Grace Willows, The Ultimate Prize


She dreamed of autumn. Of chilly autumn winds and soft fall rains. She could even feel the cool moisture as the rain drops touched her face and ran down her cheeks.

NL: Ze droomde van de herfst. Van koude herfstwinden en zachte herfstregens. Ze kon zelfs het koele vocht voelen als de regendruppels haar gezicht raakten en langs haar wangen renden.

— Grace Willows, No Reservations


Do not think of this as the end. Think of this as the beginning of eternity together . I have always loved you, I will always love you. Heaven will not stand between us and Hell hath no fury that can burn bright enough to keep me from you.

NL: Zie dit niet als het einde. Zie dit als het begin van de eeuwigheid samen. Ik heb altijd van je gehouden, ik zal altijd van je houden. De hemel zal niet tussen ons staan en de hel heeft geen woede die helder genoeg kan branden om mij van jullie weg te houden.

— Grace Willows, The Write To Love


Seth shrugged. “He’s already had his funeral pyre” He glanced towards “I reckon the Devil himself was there to welcome Daniel home. ” He shuddered, “Course he may prove to be too mean for the devil himself.

NL: Seth heeft zich teruggetrokken. “Hij heeft zijn brandstapel al gehad” Hij keek naar “Ik denk dat de duivel zelf er was om Daniel thuis te verwelkomen.” Hij huiverde, “Natuurlijk kan hij te gemeen zijn voor de duivel zelf.

— Grace Willows, Heart of Stone


It waited for her. Standing resolute in the moonlight, it had stood for a hundred years. Yet it waited just for her. Shadows passed across the moon, a cool breeze ruffled the leaves around it. Yet still it waited for her. Ancient tombs glowed in shimmery moonlight,row upon row of cold silent witnesses.

NL: Het wachtte op haar. Hij stond vastberaden in het maanlicht, hij stond al honderd jaar. Toch wachtte het alleen op haar. Schaduwen passeerde de maan, een koele wind trok de bladeren eromheen. Toch wachtte het op haar. Oude graftombes gloeiden in glanzend maanlicht, op rij van koude stille getuigen.

— Grace Willows, Don’t Look Back: And Other Stories of the Paranormal


She was a ray of sunshine, a warm summer rain, a bright fire on a cold winter’s day, and now she could be dead because she had tried to save the man she loved.

NL: Ze was een zonnestraal, een warme zomerregen, een helder vuur op een koude winterdag, en nu kon ze dood zijn omdat ze had geprobeerd om de man te redden waar ze van hield.

— Grace Willows


Oh honey, someday a real man is going to make you see stars and you won’t even be looking at the sky.” Excerpt from Grace Willow’s Last Minute Bride

NL: Oh schatje, op een dag zal een echte man je sterren laten zien en je zult niet eens naar de hemel kijken.” Uittreksel van Grace Willow’s Last Minute Bruid

— Grace Willows


You are enough to drive a saint to madness or a king to his knees.

NL: Je bent genoeg om een heilige tot waanzin te drijven of een koning op zijn knieën.

— Grace Willows, To Kiss a King


You are enough to drive a saint to madness or a king to his kneesExcerpt from To Kiss a King by Grace WillowsComing this summer to Amazon Kindle and paperback.

NL: Je bent genoeg om een heilige naar waanzin of een koning op zijn knieën te rijdenExcerpt van To Kiss a King by Grace WillowsDeze zomer naar Amazon Kindle en paperback.

— Grace Willows, To Kiss a King