Grace Sara quotes | 10 quotes van Grace Sara

Ben je op zoek naar een Grace Sara quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Grace Sara quotes. Veel leesplezier!

Grace Sara quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Grace Sara verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Grace Sara quotes:

Your actions show what you know, and your replies to obstacles give clarity into what you will learn.

NL: Uw acties laten zien wat u weet, en uw antwoorden op obstakels geven duidelijkheid in wat u zult leren.

— Grace Sara, Awakening in the 21st Century: Considering Existence


If you take society’s definition of knowing oneself, you will become lost in the many translations.

NL: Als je de maatschappij een definitie neemt van jezelf kennen, zul je verloren raken in de vele vertalingen.

— Grace Sara


Find your bones. Believe in what you are.

NL: Vind je botten. Geloof in wat je bent.

— Grace Sara


Surrendering is not giving up–it is gaining strength.

NL: Overgeven is niet opgeven – het wordt steeds sterker.

— Grace Sara, Awakening in the 21st Century: Surviving a Spiritually Dormant Society


Jealousy, and attempting to match others in life and stride, is self-abandonment.

NL: Jaloezie, en proberen om anderen in leven en vooruitgang te matchen, is zelfverzaking.

— Grace Sara, Awakening in the 21st Century: Surviving a Spiritually Dormant Society


Taking care of yourself will take care of more than yourself.

NL: Voor jezelf zorgen zal meer zorgen dan voor jezelf.

— Grace Sara


Control is an illusion that you must give up.

NL: Controle is een illusie die je moet opgeven.

— Grace Sara, Awakening in the 21st Century: Considering Existence


Forgiveness is a skill gained by those willing to change.

NL: Vergiffenis is een vaardigheid die wordt verkregen door degenen die bereid zijn om te veranderen.

— Grace Sara, Awakening in the 21st Century: Surviving a Spiritually Dormant Society


To greet the present is to part with the past and future.

NL: Het heden begroeten is deel uitmaken van het verleden en de toekomst.

— Grace Sara, Awakening in the 21st Century: Surviving a Spiritually Dormant Society


To act upon the outer world and change it, you must be first be fine to act upon yourself.

NL: Om te handelen naar de buitenwereld en deze te veranderen, moet je eerst in orde zijn om op jezelf te handelen.

— Grace Sara, Awakening in the 21st Century: Surviving a Spiritually Dormant Society