Gerard Way quotes | 12 quotes van Gerard Way

Ben je op zoek naar een Gerard Way quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Gerard Way quotes. Veel leesplezier!

Gerard Way quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Gerard Way verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Gerard Way quotes:

Would you destroy Something perfect in order to make it beautiful?

NL: Zou je iets perfects vernietigen om het mooi te maken?

— Gerard Way


Tears are words the heart can’t express

NL: Tranen zijn woorden die het hart niet kan uitdrukken.

— Gerard Way


Well my gun fires seven different shades of shit, so what’s your favorite color, punk?

NL: Nou mijn pistool vuurt zeven verschillende tinten stront, dus wat is je favoriete kleur, punk?

— Gerard Way


You need just the right amount of ‘Fuck the world’ and the right amount of belief in something…and you need the right amount of love.

NL: Je hebt precies de juiste hoeveelheid ‘Fuck the world’ nodig en de juiste hoeveelheid geloof in iets… en je hebt de juiste hoeveelheid liefde nodig.

— Gerard Way


Sometimes you have to kind of die inside in order to rise from your own ashes and believe in yourself and love yourself to become a new person.

NL: Soms moet je van binnen sterven om uit je eigen as op te staan en in jezelf te geloven en van jezelf te houden om een nieuw persoon te worden.

— Gerard Way


There was a moment in my life when I really wanted to kill myself. And there was one other moment when I was close to that. . . . But even in my most jaded times, I had some hope.

NL: Er was een moment in mijn leven dat ik echt zelfmoord wilde plegen. En er was nog een ander moment toen ik daar dichtbij was… Maar zelfs in mijn meest verwarde tijden, had ik enige hoop.

— Gerard Way


Being happy doesn’t mean that everything is perfect. It means that you’ve decided to look beyond the imperfections.

NL: Gelukkig zijn betekent niet dat alles perfect is. Het betekent dat je hebt besloten om verder te kijken dan de onvolkomenheden.

— Gerard Way


Rock ‘n’ roll is not red carpets and MySpace friends, rock’n’roll is dangerous and should piss people off

NL: R

— Gerard Way


Life is but a dream for the dead.

NL: Het leven is slechts een droom voor de doden.

— Gerard Way


Those guys who want to have the Mohawk…which, to me, is the new business casual.

NL: Die kerels die de Mohawk willen hebben… wat voor mij de nieuwe business casual is.

— Gerard Way


no matter how ugly the world gets or how stupid it shows me it is, I always have faith

NL: Het maakt niet uit hoe lelijk de wereld wordt of hoe dom het me laat zien dat het is, ik heb altijd vertrouwen

— Gerard Way


I pity you all… Most of you will die—scratch that—ALL of you.

NL: Ik heb medelijden met jullie allemaal… De meesten van jullie zullen sterven… krab dat…allemaal.

— Gerard Way, The Umbrella Academy, Vol. 2: Dallas