Genereux Philip quotes | 16 quotes van Genereux Philip

Ben je op zoek naar een Genereux Philip quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Genereux Philip quotes. Veel leesplezier!

Genereux Philip quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Genereux Philip verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Genereux Philip quotes:

Don’t come back when you realize that I’m rare

NL: Kom niet terug als je je realiseert dat ik zeldzaam ben

— Genereux Philip


I deem myself as intellectual and analytical as much as I can but still never miss the chance to goof around and joke about anything but I never laugh at nobody. Good humor is about laughing with not about laughing at.

NL: Ik beschouw mezelf zo intellectueel en analytisch als ik kan, maar mis nog steeds nooit de kans om te dollen en grappen te maken over iets, maar ik lach nooit om niemand. Goede humor gaat over lachen met niet over lachen.

— Genereux Philip


LIFE IS LIKE ELECTRICITY, ANYONE CAN SHOCK YOU

NL: Het leven is als elektricien, iedereen kan je opsluiten.

— Genereux Philip


I call her Google because she got everything I have been searching for.

NL: Ik noem haar Google omdat ze alles heeft wat ik zocht.

— Genereux Philip


I call her Google, Because she got everything I’m searching for

NL: Ik noem haar Google, want ze heeft alles wat ik zoek.

— Genereux Philip


Keep away from the kinship of the individuals who continually ask and examine the imperfections of others.

NL: Blijf weg van de verwantschap van de individuen die voortdurend vragen en onderzoeken van de onvolkomenheden van anderen.

— Genereux Philip


Overthinking is parasitic. It’s viral. It’s deadly, even. Letting yourself fall victim to overthinking doesn’t just kill your happiness, it destroys who you are. The mind is a beautiful and complex thing, and the only person who can hurt it is yourself.

NL: Overdenken is parasitair. Het is viraal. Het is zelfs dodelijk. Jezelf het slachtoffer laten worden van overdenken doodt niet alleen je geluk, het vernietigt wie je bent. De geest is een mooi en complex ding, en de enige persoon die het kan kwetsen ben jezelf.

— Genereux Philip


‪I Have No Sympathy For Gossip Boys & Girls ‬

NL: Ik heb geen sympathie voor Gossip Boys & Girls

— Genereux Philip


The energy I want to put out in the world is the kind of energy even people that don’t fuck with me appreciate and benefit from. Positivity is all I want in my life.

NL: De energie die ik wil uitzetten in de wereld is het soort energie zelfs mensen die niet neuken met mij waarderen en profiteren van. Positiviteit is alles wat ik wil in mijn leven.

— Genereux Philip


I want to be the reason you look at your phone when you wake up in the morning and smile

NL: Ik wil de reden zijn dat je naar je telefoon kijkt als je’s morgens wakker wordt en lacht.

— Genereux Philip


People only throw shade on what’s shining

NL: Mensen geven alleen schaduw over wat glimt.

— Genereux Philip


My Life is boring without God

NL: Mijn leven is saai zonder God.

— Genereux Philip


Dear Single Ladies, Love is precious, Remember this: You are worth pursuing. Don’t Cheapen Yourself

NL: Lieve Single Dames, Liefde is kostbaar, Onthoud dit: Jullie zijn het waard om na te streven. Cheap jezelf niet.

— Genereux Philip


I can feel myself getting happier as the days go on and it’s the greatest feeling ever. Nothing is better than self improvement.

NL: Ik voel mezelf gelukkiger als de dagen doorgaan en het is het beste gevoel ooit. Niets is beter dan zelfverbetering.

— Genereux Philip


I don’t play head games… I come from a family that could easily be called Generous to a fault.

NL: Ik speel geen hoofdspelletjes… Ik kom uit een familie die makkelijk genereus genoemd kan worden.

— Genereux Philip


You’ll never get what you truly deserve if you remain attached to what you’re supposed to let go of.

NL: Je krijgt nooit wat je echt verdient als je gehecht blijft aan wat je hoort los te laten.

— Genereux Philip